Skip to content

TELEFON ALARMOWY 986

Dane na dzień: 07.07.2024 r.

Zgłoszenia
Interwencje
Kontrole posesji

Tabliczka znamionowa pieca, kotła centralnego ogrzewania.

Temat bardzo kontrowersyjny i dający „nadzieję” tym którzy nic nie zrobili od 2017 r. w kierunku wymiany swojego starego pieca. Ten tok myślenia napawa nadzieją wiele osób snujących złudne marzenia o uniknięciu kary.

Tabliczka znamionowa to przedmiot służący identyfikacji pieca centralnego ogrzewania. To na tej właśnie podstawie strażnicy w pierwszej kolejności weryfikują wiek kotła i podejmują decyzje o dalszym postępowaniu w stosunku do właściciela.

Ostatnimi czasy coraz częściej spotykamy się z próbami „odmładzania” starych, leciwych kotłów, którymi właściciele trują nie tylko siebie samych, ale i swoje rodziny oraz sąsiadów. Proceder coraz bardziej popularny, jednak dostrzegalny przez organy kontrolne już na pierwszy rzut oka.

Co my strażnicy na to? Sprawa jest prosta. Jeśli podejrzenia funkcjonariusz podczas kontroli wzbudzi tabliczka znamionowa umieszczona na piecu, wówczas właściciel ma obowiązek okazać dokumenty techniczne z pieca (z których wynika jaka jest jego klasa oraz czy spełnia właściwą normę), poza tym strażnicy mogą powołać rzeczoznawcę, który po dokonanej analizie pieca wyda stosowną opinię. Jeśli rzeczoznawca potwierdzi podejrzenia funkcjonariusza i sąd przyzna mu rację, wówczas poza grzywną, którą nałoży sąd, Straż Miejska w Rybniku obciąży właściciela kotła kosztami związanymi z wydaniem opinii przez rzeczoznawcę.

O trybie takiego właśnie postępowania traktuje art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska:

Pkt. 3 Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:

1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;

2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

darmowa pomoc prawna
ekopatrol
itaka
jakosc-powietrza
kamera
prelekcje
rsip
segreguj-odpady
stop18
walka-ze-smogiem