Skip to content

TELEFON ALARMOWY 986

Dane na dzień: 14.06.2024 r.

Zgłoszenia
Interwencje
Kontrole posesji

Niska Emisja

Problem czystego powietrza dotyka w większości mieszkańców wielkich aglomeracji oraz dużych miast, gdzie stare budynki są jeszcze wyposażone w piece grzewcze, mające czasy świetności już dawno za sobą. Śląsk jest miejscem specyficznym w skali całego kraju. Duża gęstość zaludnienia, łatwy i stosunkowo niedrogi, biorąc pod uwagę ceny w innych rejonach Polski opał, wciąż jest bardziej popularny od alternatywnych źródeł energii. To wszystko powoduje, że jakość powietrza zwłaszcza w okresie jesienno – zimowym oraz zimowo wiosennym pozostawia wiele do życzenia.

 
Mieszkańcy Rybnika poczynili ogromne postępy w walce z tzw. niską emisją. Powietrze za oknem znacząco się poprawiło. Teraz nawet zimą można otworzyć okno, pójść na spacer, czy pobiegać.

Wciąż  jednak zdarzają się przypadki spalania odpadów przez mieszkańców Rybnika.

 

Co więc należy zrobić, by proceder spalania odpadów ukrócić ?

 

Nie bójmy się powiadamiać odpowiednie służby. Każda informacja dotycząca spalania odpadów, czy nieprawidłowej prowadzonej gospodarki odpadami, jest sprawdzana i weryfikowana przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Rybniku. Dzielnicowy po otrzymaniu takiego zgłoszenia przeprowadza kompleksową kontrolę posesji. Kontrola ta polega na sprawdzeniu numeru porządkowego posesji, sprawdzeniu prowadzonej przez właściciela nieruchomości gospodarki odpadami stałymi oraz ciekłymi. Podczas takiej kontroli strażnicy sprawdzają w szczególności, czy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, jak wygląda postępowanie z odpadami zielonymi, czy właściciel nieruchomości przyłączył się do istniejącej kanalizacji, czy zapewnia regularny wywóz nieczystości z osadnika ekologicznej oczyszczalni ścieków, oraz czy regularnie zapewnia wywóz nieczystości z szamba.

W uzasadnionych przypadkach strażnik sprawdza czym opalany jest budynek, a także może pobrać próbki popiołu do dalszej analizy.

Koszt takiego badania wynosi ok. 610 zł ( aktualnie firmą, do której przekazywane są próbki popiołu jest: Centralne Laboratorium Pomiarowo Badawcze Sp. z o.o. ).
Grzywna za spalanie odpadów nałożona w drodze mandatu karnego może wynieść 500 zł.
Grzywna nakładana przez sąd może wynieść nawet 5000 zł.

Kto może zgłosić zauważone nieprawidłowości? Każdy!

 

Dzwoniąc na bezpłatny numer alarmowy 986 lub na numer tel. 32 42 27 254, można w anonimowy sposób, przez 24 godziny na dobę powiadomić dyżurnego Straży Miejskiej w Rybniku o zaistniałej sytuacji.
Interwencje można zgłaszać również poprzez aplikację Halo Rybnik, oraz korespondencyjnie za pomocą operatora pocztowego.
Nie bójmy się tego robić, gdyż właśnie od Waszej, drodzy mieszkańcy wrażliwości na łamanie prawa, zależy to, w jakim środowisku żyjemy.

Na jakiej podstawie strażnik ma prawo do wejścia na teren nieruchomości oraz do kotłowni w celu przeprowadzenia kontroli ?

Sprawę te reguluje art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn zm. ), a strażnik dokonuje kontroli na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Rybnika.

Do czego uprawniony jest strażnik podczas wykonywania kontroli?

 

Funkcjonariusz straży miejskiej ma prawo do wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem na teren nieruchomości przez całą dobę, obiektu bądź ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6:00 do 22:00, na pozostały teren.
Strażnik może przeprowadzić badania, bądź wykonać inne, niezbędne czynności kontrolne.
Żądać pisemnych lub ustnych informacji oraz wezwać i przesłuchać osoby w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego. Funkcjonariusz ma prawo żądać okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Utrudnianie lub uniemożliwienie wykonania strażnikowi kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3 ( art. 225 § 1 Kodeksu karnego ).

Co jest traktowane jako odpad? Ten stan rzeczy reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów