Skip to content

TELEFON ALARMOWY 986

Dane na dzień: 07.07.2024 r.

Zgłoszenia
Interwencje
Kontrole posesji

Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Rybniku, z siedzibą przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 54, 44-200 Rybnik. Z Administratorem danych można się skontaktować:

  • listownie, kierując korespondencje na adres siedziby Administratora,
  • poprzez adres e-mail sekretariat@sm.rybnik.pl,
  • telefonicznie +48 32 42 27 254.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – p. Kamilę Paliszewską, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

  • listownie, kierując korespondencje na adres siedziby Administratora,
  • poprzez adres e-mail sekretariat@sm.rybnik.pl,

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, stanowiące realizację obowiązku informacyjnego wynikającego: