Skip to content

TELEFON ALARMOWY 986

Dane na dzień: 14.06.2024 r.

Zgłoszenia
Interwencje
Kontrole posesji

Twoja krew moja szansą na życie.

Już 3 lipca 2023 r., na terenie naszej komendy zostanie zorganizowana zbiórka krwi.

Na wszystkich krwiodawców czekamy od 9:00 do 13:00 na ul. Reymonta 54 w Rybniku.

Przywileje dla krwiodawców:

Osobie, która bezpłatnie oddała krew oraz została zarejestrowana w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przysługuje:

 • tytuł „Honorowego Dawcy Krwi”,
 • 2 dniowe zwolnienie od pracy ( dla honorowych krwiodawców ) od dnia, w którym oddaje krew, zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy,
 • posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kalorii,
 • możliwość odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa w danym roku podatkowym.

Każdej kobiecie, która oddała co najmniej 5 litrów krwi i każdemu mężczyźnie, który oddał co najmniej 6 litrów krwi oraz każdemu kto oddał odpowiadającą tej objętości ilość innych składników krwi przysługuje tytuł i odznaka „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”. Dodatkowe przywileje przysługujące Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi:

 • uprawnienie do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach,
 • bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami, do wysokości limitu ceny.

Osobom, które oddały 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych składników może być dodatkowo nadana odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

* Odznaczenie przyznawane jest przez Ministra Zdrowia. Wzór oraz szczegółowe zasady i tryb nadawania odznaki „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, zostały określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi ( 18 – 65 lat) powinien:

 • być zdrowy, wypoczęty, wyspany,
 • spożyć lekkostrawny i niskokaloryczny posiłek,
 • wypić około 1,5 litra płynów w ciągu 24 godzin przed oddaniem krwi,
 • unikać nadmiernego fizycznego wysiłku w dniu oddania i 2-3 dni poprzedzające wizytę,
 • ograniczyć palenie!
 • nie spożywać alkoholu lub innych środków zmieniających nastrój przynajmniej 24 godziny  przez oddaniem Krwi,
 • posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL.

darmowa pomoc prawna
ekopatrol
itaka
jakosc-powietrza
kamera
prelekcje
rsip
segreguj-odpady
stop18
walka-ze-smogiem