Skip to content

TELEFON ALARMOWY 986

Dane na dzień: 14.06.2024 r.

Zgłoszenia
Interwencje
Kontrole posesji

GOŚCISZ UCHODŹCÓW? DOLICZ OPŁATĘ ŚMIECIOWĄ

Osoby, które udzielają schronienia ukraińskim uchodźcom, od maja br. zobowiązane są do uiszczania za swoich lokatorów comiesięcznej opłaty za wywóz odpadów.

Przypomnijmy, że przez ostatnie dwa miesiące właściciele nieruchomości, którzy przyjęli pod swój dach uciekających przed wojną obywateli Ukrainy, objęci byli czasowym zwolnieniem z opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Zgodnie z przyjętym przez miasto założeniem, do czasu względnego unormowania się sytuacji mieszkaniowej, uchodźcy byli traktowani jako goście przebywający na terenie danej nieruchomości. 

Jednak zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od maja br. comiesięczna opłata śmieciowa (wynosząca 31 zł za mieszkańca) musi uwzględniać wszystkich mieszkańców danej nieruchomości.

W związku z tym właściciele nieruchomości, na terenie których zamieszkują ukraińscy uchodźcy, powinni niezwłocznie złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniającą zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty.

– Konieczność złożenia nowej deklaracji wymagana jest każdorazowo w przypadku zmiany liczby mieszkańców danej posesji. Warto o tym pamiętać również w sytuacji, kiedy nasi ukraińscy goście po znalezieniu sobie nowego lokum, wyprowadzą się od nas – wtedy ponownie trzeba skorygować zawarte w deklaracji dane, będące podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – przypomina Ilona Krajczewska, naczelnik Wydziału Gospodarki UM.

Wzór deklaracji można pobrać poniżej:

Deklaracje składać można w Urzędzie Miasta Rybnika:

  • w kancelarii, w budynku głównym przy ul. Bolesława Chrobrego 2, w godzinach obsługi klientów (poniedziałek, wtorek, środa: 8.00 – 15.00,  czwartek: 8.00 – 17.30, piątek: 8.00 – 12.30)
  • w budynku przy ul. Rzecznej 8, w godzinach obsługi klientów (poniedziałek, wtorek, środa: 8.00 – 15.00,  czwartek: 8.00 – 17.30, piątek: 8.00 – 12.30)
  • całodobowo, za pośrednictwem wyrzutni na dokumenty, ustawionej przed wejściem do urzędu od strony ul Miejskiej.

darmowa pomoc prawna
ekopatrol
itaka
jakosc-powietrza
kamera
prelekcje
rsip
segreguj-odpady
stop18
walka-ze-smogiem