Skip to content

TELEFON ALARMOWY 986

Dane na dzień: 14.06.2024 r.

Zgłoszenia
Interwencje
Kontrole posesji

Zima nie zwalnia – pamiętajmy o odśnieżaniu

Choć temperatura za oknem zbliżyła się do długo oczekiwanego przez wielu poziomu, to zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

Miejmy to na uwadze pamiętając jednocześnie o obowiązku jaki nakłada na mieszkańców – właścicieli nieruchomości – Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. 2023 poz. 1469 ) oraz ustawa Prawo budowlane ( Dz.U. 2023 poz. 682 ).

Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy:

  • Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, jednak wyłącznie w przypadku gdy „chodnik” bezpośrednio przylega do granicy nieruchomości i nie jest oddzielony np. pasem zieleni. Zwolnieni z tego obowiązku są również właściciele nieruchomości jeśli na chodniku jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
  • Uprzątnięcie śniegu oraz lodu z dachów i balkonów

Przypominamy, że za niedopełnienie tych obowiązków strażnicy mogą nałożyć na sprawcę wykroczenia mandat karny w wysokości do 500 zł.

darmowa pomoc prawna
ekopatrol
itaka
jakosc-powietrza
kamera
prelekcje
rsip
segreguj-odpady
stop18
walka-ze-smogiem