Skip to content

TELEFON ALARMOWY 986

Dane na dzień: 13.05.2024 r.

Zgłoszenia
Interwencje
Kontrole posesji

Ptasia grypa

W związku ze stwierdzeniem ognisk choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptactwa dzikiego na terenie powiatu raciborskiego Wojewoda Śląski wyznaczył strefę objętą zakażeniem obejmującą min. Miasto Rybnik.

W strefie objętej zakażeniem nakazuje się min:

  • Utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób
  • Uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach
  • Ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.
  • Posiadaczowi zwierząt:
  • Prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących
  • Niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.
  • Zgłoszenie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na wysoce zjadliwą grypę ptaków (HPAI), właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii.

W strefie objętej zakażeniem zakazuje się min:

  • Organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie gromadzone są drób oraz inne ptaki.

W związku z tym nasi funkcjonariusze podczas prowadzonych kontroli nieruchomości będą informowali mieszkańców o zasadach postępowania w obliczu zagrożenia, a także będą rozdawali ulotki informacyjne.

Patrole będą kontrolowały brzegi zbiorników wodnych oraz rejony targowisk.

Numer telefonu do powiatowego lekarza weterynarii: 32 422 86 32.

darmowa pomoc prawna
ekopatrol
itaka
jakosc-powietrza
kamera
prelekcje
rsip
segreguj-odpady
stop18
walka-ze-smogiem