Skip to content

TELEFON ALARMOWY 986

Dane na dzień: 14.06.2024 r.

Zgłoszenia
Interwencje
Kontrole posesji

Bezpieczny maluch 2023

W czwartek, 11 maja odbyła się kolejna edycja konkursu wiedzy dla dzieci na temat znajomości ogólnych zasad bezpieczeństwa – „Bezpieczny maluch”. Do turnieju przystąpiło pięć drużyn z rybnickich przedszkoli.

Celem projektu organizowanego przez należącą do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Fundację Elektrowni Rybnik, było uwrażliwianie dzieci na konieczność zachowania bezpieczeństwa w domu, w przedszkolu, czy w środowisku zewnętrznym.

Bardzo ważne jest wyczulenie dzieci na niebezpieczeństwa, które mogą się pojawić w otaczającym je środowisku. Jednym z głównych celów, na jaki Fundacja stawia w swojej działalności, jest edukacja oraz ochrona i promocja zdrowia, a ten projekt wydatnie wspomaga kształtowanie wśród najmłodszych umiejętności przewidywania skutków działań swoich i innych – mówi Katarzyna Dutkiewicz, prezes zarządu Fundacji Elektrowni Rybnik.

W konkursie wzięły udział przedszkola z Rybnika nr: 4, 14, 35, 37 oraz 42, a nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwało jury, składające się z przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz Ratownictwa Medycznego i Wodnego. Dzieci odpowiadały na pytania, wykonywały różne zadania oraz rozwiązywały zagadki, a publiczność zagrzewała swoich rówieśników oklaskami i specjalnie przygotowanymi piosenkami.

Wszyscy uczestnicy wykazali się wielką świadomością o potencjalnych zagrożeniach i bardzo dużą wiedzą na temat bezpieczeństwa i odpowiedniego zachowania w szczególnych sytuacjach. Drużyny otrzymały nagrody rzeczowe oraz dyplomy, dzieci mogły też zobaczyć z bliska pojazdy służb,ich wyposażenie, a także umiejętności policyjnych psów.

darmowa pomoc prawna
ekopatrol
itaka
jakosc-powietrza
kamera
prelekcje
rsip
segreguj-odpady
stop18
walka-ze-smogiem