Skip to content

TELEFON ALARMOWY 986

Dane na dzień: 07.07.2024 r.

Zgłoszenia
Interwencje
Kontrole posesji

Tematyka prelekcji dla dzieci i młodzieży

1. Bezpieczna zabawa podczas ferii zimowych

Prelekcje przeznaczone są dla dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych klas od 1 do 3.

Tematyka zajęć:

 • Bezpieczeństwo zabaw na lodowiskach
 • Zabawa w pobliżu jezdni, czym może się skończyć
 • Jaka pora jest najlepsza na zabawę
 • Co to jest kulig, gdzie można go urządzać?
 • Sposoby zachowania w stosunku do osób obcych
 • Jak bezpiecznie bawić się na podwórku
 • Elementy odblaskowe

Prelekcje odbywają się w postaci prezentacji multimedialnej oraz pogadanki ze strażnikiem.

2. Autochodzik – mini miasteczko ruchu drogowego

Mini miasteczko ruchu drogowego przeznaczone jest dla dzieci w wieku przedszkolnych oraz dla pierwszoklasistów szkół podstawowych.

Tematyka zajęć:

 • Omówienie najważniejszych znaków drogowych
 • Wyjaśnienie podstawowych zasad ruchu drogowego ( ruch prawostronny itd.)
 • Jak prawidłowo przechodzić przez przejście dla pieszych?
 • Zasady zmiany sygnalizacji świetlnej
 • Jak reagować na osobę kierującą ruchem

 

Dzieci w bezpośredniej zabawie poznają, jak bezpiecznie poruszać się w ruchu drogowym. Uczestnicy wcielają się w role pieszych, kierowców, strażnika miejskiego oraz w rolę osób sterujących sygnalizacją świetlną.

3. Bezpieczna zabawa podczas wakacji

Prelekcje przeznaczone są dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych dla klas: 1, 2 i 3.

Tematyka zajęć:

 • Bezpiecznie w domu i na podwórku
 • Kto to jest osoba obca, i jak się zachowywać w stosunku do niej
 • Jak postępować w przypadku ataku psa
 • Podstawowe zagadnienia z zakresu bezpiecznej jazdy na rowerze

Prelekcje odbywają się w formie prezentacji multimedialnej oraz pogadanki ze strażnikiem. Zajęcia mogą zostać wzbogacone o tematykę pierwszej pomocy.

4. Środki psychoaktywne i odpowiedzialność karna uczniów

Prelekcje przeznaczone są dla uczniów w wieku od 13 do 18 lat.Tematyka zajęć:

 • Zapobieganie i zwalczanie demoralizacji, w stosunku do osób, które nie ukończyły 18 lat

 • Postępowanie w sprawach o czyny karalne ( pomiędzy 13, a 17 rokiem życia )

 • Postępowanie w sprawach o wykroczenia oraz przestępstwa

 • Palenie wyrobów tytoniowych i palenie papierosów elektronicznych, jako przejaw demoralizacji lub wykroczenie

 • Spożywanie alkoholu

5. Zwierzęta dzikie i domowe

Prelekcje przeznaczone są dla dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych klas od 1 do 3.

Tematyka zajęć:

 • Jak dbać o swoje zwierzę
 • Jak obronić się przed atakiem psa
 • Jak nie wywabiać dzikich zwierząt z lasu
 • Jak zachować się w obliczu dzikiej zwierzyny

Bądź EKO

Prelekcje przeznaczone zarówno dla przedszkolaków jak i uczniów klas pierwszych szkoł podstawowych.

Tematyka zajęć:

 • Co to jest smog i jak z nim walczyć
 • Jak segregować odpady ( film o Rybku + zajęcia praktyczne + możliwość spotkania z Rybkiem )

Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej oraz poprzez zabawę i wykorzystywanie nabytej wiedzy w praktyce.