Skip to content

Praca

Straż Miejska w Rybniku ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze: aplikanta lub młodszego strażnika.
Jeśli jesteś energiczny i potrafisz współpracować w zespole – przyłącz się do Nas.
Oferujemy ciekawą, niebanalną pracę, dającą możliwość rozwoju interpersonalnego oraz zawodowego. Jeśli jesteś osobą ambitną i lubisz kontakty z ludźmi, ta praca czeka właśnie na Ciebie.
Dokumenty można składać do 18 lipca 2021 r., w siedzibie Straży Miejskiej w Rybniku przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 54.


Gwarantujemy:

 • Stabilne zatrudnienie,
 • Pierwsza umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy, po 1 roku zatrudnienia możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony,
 • Awans osób zatrudnionych na stanowisku aplikanta możliwy już po ukończeniu szkolenia podstawowego z wynikiem bardzo dobrym lub wyróżniającym,
 • Dodatek za wieloletnią pracę (od 5 do 20% – zależnie od posiadanego stażu pracy),
 • Dodatkowe wynagrodzenie ( tzw. „trzynasta pensja”),
 • System nagród,
 • Możliwość korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 

 

 

Niezbędne dokumenty: 

 

 Materiały do nauki:

 • Ustawa o Strażach Gminnych – TUTAJ
 • Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej – TUTAJ ( jedynie w zakresie dotyczącym straży miejskich )

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

I PRZYSŁUGUJĄCYCH Z TEGO TYTUŁU PRAW – OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

Kto przetwarza Pani/Pana dane osobowe?

Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Rybniku, ul. Władysława Stanisława Reymonta 54, 44-200 Rybnik.

 

Komendant wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować listownie, na adres: Straż Miejska w Rybniku, ul. Władysława Stanisława Reymonta 54, 44-200 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: sekretariat@sm.rybnik.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

Dlaczego są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu naboru na wolne stanowisko pracy, co jest zgodne z art. 6
ust. 1 lit. c) RODO. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Brak tych danych uniemożliwi udział w naborze.

 

W przypadku, gdy Pani/Pan z własnej woli udostępni inne niż niezbędne dane osobowe, to będą one przetwarzane na podstawie zgody, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgodę można odwołać w każdym czasie. W celach dowodowych odwołanie zgody powinno nastąpić w formie pisemnej. Brak tych danych osobowych nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania i nie spowoduje negatywnych konsekwencji.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez Panią/Pana określonych cech.

 

Jakie ma Pani/Pan prawa?

Zgodnie z przepisami ma Pani/Pan:

 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach,
 • prawo przeniesienia Pani/Pana danych osobowych, o ile będzie to technicznie możliwe,
 • prawo ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Komu mogą zostać udostępnione Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań przez Komendanta.

 

Jak długo będą przechowywane Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Pani/Pana zgody. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.