Skip to content

TELEFON ALARMOWY 986

Zgłoszenia
Interwencje
Kontrole posesji

Od wczoraj wciąż sypie – pamiętajmy o odśnieżaniu

W związku z warunkami atmosferycznymi, z którymi mamy do czynienia od minionej niedzieli, chcielibyśmy przypomnieć wszystkim właścicielom nieruchomości o obowiązkach, które nakłada na nich:

Uchwała Rady Miasta Rybnika w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.

Zgodnie z nią do obowiązków właścicieli nieruchomości należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. Obowiązek ten winien być realizowany poprzez odgarnięcie zgarniętego błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

darmowa pomoc prawna
deklaracja-dostepnosci
ekopatrol
itaka
jakosc-powietrza
kamera
praca
prelekcje
rsip
segreguj-odpady
stop18
walka-ze-smogiem