Zgłoś interwencję

Akcje i działania

Wyświetlone 41-60 z 79.

Akcja "Znicz"

2014-11-03, dodał: Dawid Błatoń
Funkcjonariusze interweniowali w sprawie 6 osób, które zdaniem osoby zgłaszającej zakłócały spokój i porządek publiczny na cmentarzu komunalnym. Podczas przeprowadzania interwencji osoby te tłumaczyły, że przyszły się spotkać z przedwcześnie zmarłym kolegą.
Strażnicy wylegitymowali głośno zachowujących się młodych ludzi. Dwoje z nich spożywało alkohol na terenie cmentarza. Cała grupa po wylegitymowaniu przez funkcjonariuszy opuściła teren nekropolii.
O tym zdarzeniu powiadomiła nas około godz. 22:00 anonimowa osoba.
Był to jedyny incydent, z którym strażnicy zetknęli się na terenie rybnickich nekropolii podczas całego weekendu.
Podsumowując, tegoroczne obchody dnia Wszystkich Świętych, można pokusić się o stwierdzenie, że przebiegały one nadzwyczaj spokojnie. W okolicach cmentarzy zauważalny był wzmożony ruch pojazdów, lecz ludzi odwiedzających groby swych najbliższych było znacznie mniej a niżeli miało to miejsce w poprzednich latach. Wiązało się to z przypadającym w tym roku dniem 1 listopada na sobotę, więc ruch samochodowy oraz pieszych rozłożył się na cały weekend.
W zabezpieczeniu brąło udział 22 strazników na wyznaczonych stałych posterunkach wokół nekropolii oraz na jej terenie. Strażnicy dbali o płynnosć ruchu oraz pilnowali szeroko rozumianego porządku.
Do naszych zadań należało min:
-upłynnianie ruchu wokół nekropolii
-ochrona porządku publicznego

 

czytaj »

"Bezpieczne centrum"

2014-10-11, dodał: Dawid Błatoń
Strażnicy wzięli udział we wspólnej akcji prowadzonej przy współudziale policji i straży miejskiej. „Bezpieczne centrum", bo tak brzmiało całe przedsięwzięcie, miało na celu zwiększenie obecności służb wspólnie dbających o bezpieczeństwo oraz porządek publiczny w ścisłym centrum Rybnika, a także w miejscach, gdzie gromadzą się większe grupy mieszkańców miasta oraz przyjezdnych.
W nocy z 11 na 12 października strażnicy podjęli interwencje w stosunku do 21 osób, nałożyli 17 mandatów, skierowali jeden wniosek o ukaranie do sądu oraz pouczyli 3 osoby.
Najczęściej popełnianymi wykroczeniami były: spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych przez ustawę oraz zakłócanie ciszy, spokoju i porządku publicznego.
czytaj »

STOP! - muchomor

2014-09-23, dodał: Dawid Błatoń

Funkcjonariusze co roku przeprowadzają kampanię kontrolno-informacyjną skierowaną dla osób handlujących runem leśnym: "STOP !!! - MUCHOMOR".


Przypominamy, że handel grzybami może odbywać się jedynie w placówkach handlowych, lub na targowiskach. Osoba sprzedająca powinna posiadać atest na grzyby świeże, lub na grzyby suszone, w zależności od oferowanego asortymentu.


Atest wydaje się jedynie na partię badanych grzybów przeznaczoną do sprzedaży, której maksymalny okres przechowywania wynosi 48 godzin w temperaturze do 10 °C i jest on wydawany przez klasyfikatorów grzybów, lub grzyboznawców. Atest taki można pozyskać w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rybniku.


Pragniemy również zwrócić uwagę wszystkim osobom, które zdecydują się na zakup grzybów świeżych, by kupowały jedynie całe okazy. Nie dopuszcza się do sprzedaży grzybów rozdrobnionych, samych trzonów, lub trzonów oddzielonych od kapeluszy w ilości przekraczającej liczbę kapeluszy.


Grzyby nie mogą być zapleśnione, oraz nie mogą w nich występować żywe larwy lub kanaliki po larwach muchówek.


Ponad to funkcjonariusze sprawdzają w ramach prowadzonych działań, czy osoby trudniące się handlem posiadają wpis do ewidencji działalności gospodarczej, czy handlują w miejscach do tego wyznaczonych.

czytaj »

Akcja "Czyste powietrze w moim miescie"

2014-08-22, dodał: Dawid Błatoń
Akcja ta ma na celu poprawę jakosci powietrza. Korzystając z przysługujących nam uprawnień strażnicy prowadzą przez cały rok kontrole posesji sprawdzając co właściciele nieruchomości spalają w piecach centralnego ogrzewania. Problem niskiej emisji dwutlenku węgla to nie tylko problem dotyczący okresu jesienno zimowego. Również latem strażnicy przyjmują bardzo wiele zgłoszeń dotyczących spalania śmieci w piecach.
W okresie letnim bardzo często mamy do czynienia z przypadkami spalania odpadów zielonych. Przypominamy, że jest to zabronione, a powstałe na terenie nieruchomości odpady zielone należy kompostować we własnym zakresie, oddawać przedsiębiorcy, który odbiera odpady komunalne z naszej posesji lub wywozić do kompostowni miejskiej zlokalizowanej w Zarządzie Zieleni Miejskiej mieszczącej się przy ul. Pod Lasem w Rybniku.
czytaj »

Plac zabaw przyjazny dzieciom

2014-08-22, dodał: Dawid Błatoń
Strażnicy prowadzą kontrole placów zabaw w mieście. Sprawdzamy stan urządzeń zainstalowanych w wyznaczonych do zabaw dla dzieci miejscach, oraz czy nie zagrażają zdrowiu, bądź życiu ich użytkowników.
Wszelkie nieprawidłowości zgłaszamy administratorom tych obiektów oraz sprawdzamy, czy usterki zostały usunięte.
Kontrole przeprowadzają dzielnicowi w rejonach swego działania. Do kontroli wytypowano około 40 tego typu miejsc w całym mieście.
Na wszelkie sygnały dotyczące uszkodzonych huśtawek, karuzeli, wystających gwoździ oraz innych elementów infrastruktury placów zabaw czekamy pod bezpłatnym numerem telefonu 986. Wszelkie uwagi można również przesłać mailowo na adres: interwencja@sm.rybnik.pl
czytaj »

Akcja "Bezpieczny autobus"

2014-08-22, dodał: Dawid Błatoń
Strażnicy przeprowadzają akcję „Bezpieczny autobus" przy współudziale kontrolerów z ZTZ. Kontrolerzy ZTZ sprawdzają, czy pasażerowie komunikacji miejskiej posiadają ważny bilet na przejazd autobusem, natomiast strażnicy kontrolują czy nie dochodzi do aktów wandalizmu oraz zakłócania porządku i spokoju publicznego.
Tego typu działania odbywają się regularnie przez cały rok. Akcja ma na celu wyeliminowanie zachowań patologicznych w środkach komunikacji miejskiej, a sam pomysł zrodził się po apelach mieszkańców, którzy zwłaszcza w weekendy sygnalizowali, że osoby jadące w stronę centrum miasta zachowują się, najogólniej mówiąc w sposób odbiegający od przyjętych norm społecznych.
Warto podkreślić, że w autobusach należących do Zarządu Transportu Zbiorowego istnieje system szybkiego powiadamiania o zagrożeniach występujących w autobusach. Dzięki temu dyżurny straży miejskiej mając wgląd w mapę z aktualną pozycją w której znajduje się autobus, jest w stanie szybko zareagować.
czytaj »

Akcja "Złom"

2014-05-29, dodał: Dawid Błatoń
W dniach 21-22 maja 2014 r. strażnicy współnie z funkcjonariuszami policji uczestniczyli w akcji „Złom"
Celem prowadzonych działań było kontrolowanie punktów skupu pod kątem legalności pochodzenia składowanych tam metali.
Strażnicy sprawdzali, w jaki sposób osoby oddające metale do skupu weszły w ich posiadanie oraz weryfikowali ich tożsamość.
Przedmiotem kontroli był punkt skupu zlokalizowany w dzielnicy Meksyk. Funkcjonariusze sprawdzili, czy przedsiębiorca posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz czy została wydana decyzja na prowadzenie działaności w zakresie zbierania odpadów.
Strażnicy sprawdzali, czy składowanie odpadów odbywało się w miejscu do tego wyznaczonym, czy na terenie skupu prowadzone jest termiczne przekształcanie odpadów, oraz czy właściciel prowadzi formularz przyjecia odpadów.
Kontrolą objeto jeden punkt skupu złomu, a strażnicy przez dwa dni sprawdzali czy materiały oddawane do skupu pochodzą z legalnego źródła.
czytaj »

Akcja "Odjazdowy Bibliotekarz"

2014-05-10, dodał: Dawid Błatoń
"Odjazdowy Bibliotekarz" to akcja, w której bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy książek oraz rowerów, przejeżdżając przez miasto lub okolicę, mogą przyjemnie i aktywnie spędzić wiosenne popołudnie w gronie osób o podobnych pasjach.
Impreza odbyła się w sobotę 10 maja przed filią nr 4 rybnickiej biblioteki (ul. Za Torem 3b, Paruszowiec-Piaski, Błonia).
W związku z przeprowadzeniem tego typu akcji w naszym mieście, strażnicy znakowali rowery przy bibliotece od godziny 16:00 do 18:00.
Strażnicy oznakowali 21 rowerów, z czego 9 jednośladów należało do właścicieli mieszkających poza Rybnikiem.
czytaj »

"Bezpieczny pierwszoklasista"

2014-04-08, dodał: Dawid Błatoń
Dobiegł końca cykl prelekcji prowadzonych przez strażników z Rybnika. Zajęcia przygotowane były specjalnie dla dzieci szkół podstawowych oraz przedszkoli, by informacje przekazywane przez funkcjonariuszy uczyły oraz na długo zapadły w pamięci uczestników spotkań.
„Bezpieczny Pierwszoklasista", właśnie pod taką nazwą strażnicy edukowali najmłodszych mieszkańców naszego miasta, ucząc jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych, jak bezpiecznie poruszać się na drogach, w jaki sposób zachowywać się w stosunku do obcych oraz jak dbać o środowisko w którym żyjemy.
Zajęcia odbywały się na naszej komendzie, a także w placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie Rybnika.
Podczas prowadzonych zajęć dzieci odwiedzał Rybek, maskotka, synonim proekologicznego trybu życia. Ponadto strażnicy rozdawali materiały edukacyjne, książki, odblaski. Niewątpliwie największą atrakcją była możliwość zapoznania się z urządzeniami wykorzystywanymi przez funkcjonariuszy na co dzień. Nasi mali goście odwiedzali poszczególne pomieszczenia komendy Straży Miejskiej w Rybniku oraz przymierzali stroje, którymi funkcjonariusze posługują się na zabezpieczeniach imprez podwyższonego ryzyka.
W prelekcjach od 20 września 2013 r. do 17 marca 2014 r. wzięło udział ponad 1800 dzieci uczęszczających do rybnickich szkół i przedszkoli.
czytaj »

Akcja "Wagarowicz"

2014-03-24, dodał: Dawid Błatoń
21 marca strażnicy przeprowadzili akcję „Wagarowicz". Patrole straży miejskiej prewencyjnie kontrolowały miejsca w pobliżu placówek oświatowych, centrów handlowych. Patrolowaliśmy parki i skwery oraz miejsca na osiedlach mieszkalnych, gdzie gromadziła się młodzież.

Na skutek przeprowadzonych działań funkcjonariusze wylegitymowali 5 osób w związku z popełnieniem wykroczenia, polegającego na spożywaniu alkoholu w miejscach zabronionych przez ustawę. Dwie osoby ukarano mandatami a 3 pouczono.


Funkcjonariusze ujawnili również wykroczenia polegające na zaśmiecaniu i zanieczyszczaniu miejsca dostępnego dla publiczności. W związku z tym faktem pouczono 3 osoby, a 1 ukarano mandatem karnym.


Ponad to Strażnicy w związku z przeprowadzanymi kontrolami nie wykryli żadnych nieprawidłowości. Dzień wagarowicza w mieście minął bez ekscesów oraz wybryków chuligańskich. Nie odnotowaliśmy również żadnych przypadków zniszczenia, czy uszkodzenia mienia.

czytaj »

Akcja "Bezpieczne Ferie"

2014-03-18, dodał: Dawid Błatoń
Zima to okres w którym czas na odpoczynek mają najmłodsi mieszkańcy Rybnika. W związku z tym funkcjonariusze przeprowadzili szereg prelekcji związanych ze sposobem zachowania się w trudnych, a nieraz w krytycznych sytuacjach. Funkcjonariusze zwracali uwagę na to, w jaki sposób odnosić się do osób nieznajomych oraz jak najszybciej wezwać odpowiednie służby. Zwracaliśmy uwagę, jak należy udzielać pierwszej pomocy oraz jak nie narażać siebie na niepotrzebne niebezpieczeństwo.
Straż Miejska w Rybniku podjęła również działania zmierzające do zapewnienia, przemieszczającym się przez teren naszego miasta osobom szeroko rozumianego porządku i bezpieczeństwa, by wypoczynek, zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających nasze miasto turystów, odbywał się spokojnie i bezpiecznie. Strażnicy podejmowali działania prewencyjne w miejscach, gdzie mogło dochodzić do wypadków z udziałem dzieci tj. ciągi komunikacyjne, dworce, parki, a także tereny szkół i centra handlowe.
czytaj »

Akcja "Zima"

2014-03-18, dodał: Dawid Błatoń
W tym roku funkcjonariusze nie przeprowadzali kontroli związanych z koniecznością odśnieżania chodników, czy uprzątnięcia sopli i nawisów śnieżnych. Zima była bardzo łagodna, więc działania funkcjonariuszy skupiły się na innych aspektach ściśle powiązanych z tą porą roku.

Rozdawaliśmy odzież podczas kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych. Tego typu akcje prowadzone są regularnie już od wielu lat i mają na celu udzielenie pomocy jak największej liczbie osobom bezdomnym w Rybniku. Mieszkańcy ochoczo odpowiadali na nasze apele w związku z koniecznością niesienia pomocy osobom pozbawionym dachu nad głową. Najczęściej do naszej komendy przynoszono koce, ciepłą odzież oraz pościel, co zwłaszcza przy ujemnej temperaturze nie było bez znaczenia dla tych najbardziej potrzebujących.


W tym okresie od 1 listopada 2013 r. do 28 lutego 2014 r. strażnicy przeprowadzili łącznie 197 kontroli miejsc bytowania osób bezdomnych. Wiele z nich odbyło się przy udziale pracowników socjalnych do spraw bezdomności w Rybniku.


Podczas trwania działań strażnicy przewieźli do schronisk 7 osób bezdomnych, ponieważ tylko tylu z nich zadeklarowało chęć przyjęcia oferowanej pomocy.


Zima to również okres, w którym strażnicy intensyfikują swe działania wokół kontroli posesji i zwracaniu bacznej uwagi na to czym właściciele nieruchomości palą w piecach.


Od 1 listopada 2013 r. do 28 lutego 2014 r. funkcjonariusze przeprowadzili 197 kontroli posesji, gdzie zwracali baczną uwagę właśnie na ten aspekt związany z ochroną środowiska. Podczas ich przeprowadzania ujawniono 117 nieprawidłowości. Sprawdzaliśmy miedzy innymi, czy nieruchomość była wyposażona w numer porządkowy, sprawdzaliśmy stan techniczny pojemników na odpady komunalne, czy prowadzona była selektywna zbiórka odpadów, w jaki sposób odprowadzane są nieczystości ciekłe oraz czy psy znajdujące się na terenie nieruchomości poddawane były obowiązkowym szczepieniom, oraz czy były przetrzymywane w odpowiednich warunkach.czytaj »

Podarujmy odzież osobom bezdomnym

2014-03-12, dodał: Dawid Błatoń

Strażnicy przeprowadzili akcję dotyczącą zbierania odzieży dla najbardziej potrzebujących osób w naszym regionie. Odzież rozdawaliśmy podczas kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych. Tego typu akcje prowadzone są regularnie już od wielu lat i mają na celu udzielenie pomocy jak największej liczbie osobom bezdomnym w Rybniku. Mieszkańcy ochoczo odpowiadali na nasze apele w związku z koniecznością niesienia pomocy osobom pozbawionym dachu nad głową. Najczęściej do naszej komendy przynoszono koce, ciepłą odzież oraz pościel, co zwłaszcza przy ujemnej temperaturze nie było bez znaczenia dla tych najbardziej potrzebujących.


W tym okresie od 1 listopada 2013 r. do 28 lutego 2014 r. strażnicy przeprowadzili łącznie 197 kontroli miejsc bytowania osób bezdomnych. Wiele z nich odbyło się przy udziale pracowników socjalnych do spraw bezdomności w Rybniku.


Podczas trwania działań strażnicy przewieźli do schronisk 7 osób bezdomnych, ponieważ tylko tylu z nich zadeklarowało chęć przyjęcia oferowanej pomocy.


Podczas sprawdzania miejsc przebywania osób bezdomnych, najchętniej deklarowano chęć przyjęcia ciepłej odzieży. Artykułami pierwszej potrzeby stawały się więc kurtki, spodnie, bluzy, swetry oraz najbardziej poszukiwane buty.
Ludzie bezdomni doskonale przystosowali się do warunków ich otaczających, radzą sobie w najtrudniejszych sytuacjach, żyją w miejscach, które w wielu przypadkach urągają godności ludzkiej, jednak pozbawieni jakiejkolwiek pomocy, nie przetrwają.
W związku z tym zwracaliśmy się do Państwa z apelem: Przynoście ciepłe ubrania do naszej komendy, a my rozdamy je tym najbardziej potrzebującym.
Podobnie jak w latach minionych, nasz apel spotkał się z dużym odzewem mieszkańców Rybnika, którym los innych nie jest obojętny.
czytaj »

Akcja Pupil

2014-03-12, dodał: Dawid Błatoń
Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Rybniku już po raz kolejny przeprowadzili akcję polegająca na sprawdzeniu, czy właściciele psów wywiązują się z obowiązków na nich spoczywających. Kontrolowaliśmy, czy psy wyprowadzana są na smyczy oraz czy właściciele sprzątają po swoich pupilach. Podczas prowadzonej akcji sprawdzaliśmy również, czy zwierzęta poddane zostały obowiązkowym szczepieniom.
Podczas pierwszej odsłony tej akcji w 2014 r. strażnicy przeprowadzili 13 kontroli w dzielnicy Boguszowice Osiedle i Boguszowice Stare. Największym zainteresowaniem cieszyły się rozdawane przez funkcjonariuszy torebki na nieczystości pozostawiane przez czworonogi. W pierwszy poniedziałek lutego rozdaliśmy ich 180 sztuk.
Funkcjonariusze wykryli 4 nieprawidłowości, a sprawców wykroczeń pouczono.
Tego typu działania prowadzone są przez cały rok. Po torebki na psie nieczystości można zgłaszac się do Komendy Straży Miejskiej w Rybniku, a kontrole na osiedlach i w miejscach, gdzie wyprowadzane są psy, prowadzone sa niemal każdego dnia.
czytaj »

Kontrole punktów sprzedaży fajerwerków

2014-01-10, dodał: Dawid Błatoń
Strażnicy przeprowadzili kontrole punktów oferujących materiały pirotechniczne, zwane potocznie fajerwerkami.
Odwiedziliśmy między innymi tereny targowisk, punkty zlokalizowane w Śródmieściu oraz w innych częściach naszego miasta oferujące tego typu asortyment.
Strażnicy sprawdali, czy osoba handlująca materiałami pirotechnicznymi posiada zezwolenie na handel, wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz umowę na dzierżawę terenu, na którym odbywa się handel.
Zwracaliśmy również uwagę, czy fajerwerki sprzedawane były osobom pełnoletnim i czy osoby będące w ich posiadaniu obchodziły się z nimi ostrożnie.
Warto wspomnieć, że materiały dopuszczone do obrotu w naszym kraju powinny posiadać: atest, instrukcję obsługi w języku polskim, numer katalogowy produktu, nazwę producenta, znak literowy NWP ( oznaczający że używanie nie wymaga zezwolenia ) oraz oznaczenie WPW zawierające nazwę wyrobu, numer normy i symbol klasy. Ponad to opakowanie powinno zawierać datę ważności produktu.
W tym roku strażnicy nie wykryli żadnych nieprawidłowości.
Podczas przeprowadzania kontroli funkcjonariusze sprawdzili 4 punkty sprzedaży materiałów pirotechnicznych i nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości.
czytaj »

Stop 18 - 2014 r.

2014-01-08, dodał: Dawid Błatoń
Od 8 stycznia strażnicy rozpoczęli akcję STOP 18. Pod tą nazwą kryją się działania funkcjonariuszy, zmierzające do minimalizacji zjawiska sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom poniżej 18 roku życia.

Dzielnicowi sprawdzają punkty sprzedaży w rejonach swojego działania. Prowadząc kampanię informacyjną wśród sprzedawców wyrobów tytoniowych, rozdają tym samym ulotki informacyjne.


Przypominamy, że punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych powinny być wyposażone w tabliczkę z informacją: „Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych do lat 18...". Zabrania się również handlu papierosami na sztuki.


Sprzedając wyroby tytoniowe osobie, która nie ukończyła 18 lat, możemy narazić się na nałożenie mandatu w kwocie 500 zł., lub skierowanie przeciw nam wniosku o ukaranie do sądu.


Za sprzedaż papierosów na sztuki funkcjonariusz może nałożyć mandat w wysokości 100 zł, natomiast za nieumieszczenie informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 może grozić mandat w wysokości 150 zł


Podstawą do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w tym zakresie jest art. 13 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 9 listopada 1995 r.

czytaj »

Pomoc osobom bezdomnym i nietrzeźwym

2013-12-29, dodał: Dawid Błatoń
Większość ofiar mrozów to osoby bezdomne. Straż Miejska wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Komendą Miejską Policji w miesiącach zimowych przeprowadziły wspólne patrole w miejscach, w których jest zagrożone ich życie i zdrowie. Funkcjonariusze Straży Miejskiej zwracali szczególną uwagę na miejsca, gdzie przebywały osoby bezdomne. Podczas takich kontroli strażnicy przekonywali ich do przyjęcia pomocy i skorzystania z możliwości noclegu w placówce Brata Alberta znajdującej się w Przegędzy, gdzie mogą schronić przed zimnym wiatrem i mrozem oraz otrzymać ciepły posiłek. Jedynym warunkiem do spędzenia kilku godzin w ciepłym i bezpiecznym miejscu była trzeźwość. Osoby bezdomne uświadamiane były również o występujących zagrożeniach związanych z niewłaściwym sposobem ogrzewania pomieszczeń w sezonie zimowym np. możliwość zaczadzenia lub poparzenia. Większość klatek schodowych jest zaopatrzona w domofony, które uniemożliwiają wejście osobom postronnym. Bezdomni skarżyli się, że nawet w największe mrozy są przepędzani z klatek schodowych, czy poczekalni dworcowych, gdzie znajdowali schronienie. Noce spędzali w altankach na działkach, w piwnicach lub chodząc po mieście. Strażnicy przewozili takie osoby do izby wytrzeźwień w Tychach, lub miejsca zamieszkania, osoby te zabierane były również przez Pogotowie Ratunkowe.
Organizowaliśmy również akcje przy współudziale pracowników socjalnych do spraw bezdomności, podczas których rozwożona była ciepła odzież pochodząca z darów Polskiego Czerwonego Krzyża oraz z darów mieszkańców naszego miasta. Osoby bezdomne w szczególności ceniły sobie ten sposób oferowanej pomocy, gdyż jak przyznawali, zwłaszcza w mroźne noce, odzież to artykuł pierwszej potrzeby.
czytaj »

Akcja Choinka

2013-12-27, dodał: Dawid Błatoń
Strażnicy przeprowadzili kontrole miejsc, w których prowadzony był handel choinkami. Akcji "Choinka" przyświecałten sam cel, co w minionych latach, a mianowicie chodziło o wyeliminowanie z rynku jak największej ilości drzewek, które zostały skradzione z lasów.
Warto podkreślić, że złodzieje bardzo często obcinają jedynie część drzewka, tą która przystrojona, może stać się symbolem Świąt Bożego Narodzenia, uszkadzając tym samym drzewo, które rośnie od wielu lat.
Niejednokrotnie łupem złodziei padają choinki wycięte z plantacji, co stanowi niepowetowaną szkodę dla prowadzonej w naszym regionie gospodarki leśnej.
Spośród sprawdzonych, zwłaszcza w dni targowe przez funkcjonariuszy punktów sprzedaży, w żadnym nie wykryto nieprawidłowości.
Osoby sprzedające drzewka świąteczne potrafiły udowodnić legalność pochodzenia towaru.
Strażnicy nie mieli również zastrzeżeń co do wpisu do działalności gospodarczej oraz miejsc, w których odbywał się handel.
Funkcjonariusze sprawdzili kilkanaście punktów oferujących tego typu asortyment.
W tym roku handel choinkami odbywał się na targowiskach, w pobliżu marketów oraz na ul. Sportowej w dzielnicy Niewiadom.
czytaj »
Ilość kontroli posesji

15.01.2018

Liczba zgłoszeń: 25
Ujawnione wykroczenia: 31
Liczba kontroli: kontr: 28

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

Tematyka prelekcji 
 prel.jpg (104 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

  Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

  Segreguj Rybnik

 Ostrzeżenia

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

Rybek z Rybnika

Rybnik
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar