Zgłoś interwencję

Akcje i działania

Wyświetlone 21-40 z 86.

Kontrole targowisk ze Służbą Celną

2015-10-21, dodał: Dawid Błatoń
Straż Miejska w Rybniku zacieśniła współpracę ze Służbą Celną w zakresie kontroli targowiska miejskiego przy ul. Hallera w Rybniku. Współdziałanie w tym zakresie dotyczy działań prewencyjnych oraz działań zmierzających do ukrócenia procederu handlu substancjami i produktami zabronionymi.

Tego typu kontrole prowadzone będą systematycznie, a pierwsza tego typu akcja miała miejsce 13 maja 2015 r. Brali w niej udział funkcjonariusze Straży Miejskiej w Rybniku oraz funkcjonariusze Służby Celnej.


W tym dniu strażnicy nie ujawnili nieprawidłowości związanych z handlem zakazanym towarem tzn. min. wyrobami tytoniowymi bez znaku akcyzy oraz pochodzącymi z nielegalnego źródła.


Strażnicy ujawnili natomiast jedno wykroczenie polegające na prowadzeniu sprzedaży na terenie gminy poza miejscem do tego wyznaczonym.


Ponad to strażnicy sprawdzają, czy sprzedający oznakował miejsce prowadzenia handlu poprzez: imię, nazwisko lub nazwę podmiotu, siedzibę lub miejsce zamieszkania, w przypadku podmiotów gospodarczych zwięzłe określenie przedmiotu działalności, numer ewidencyjny oraz nazwę urzędu, który dokonał wpisu do ewidencji, w przypadku producentów rolnych imię i nazwisko lub nazwę podmiotu i adres.


Sprawdzamy, czy osoba wykonująca działalność gospodarczą dokonała zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej oraz czy używa przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej bez wymaganych dowodów tej kontroli lub niespełniających wymagań.

czytaj »

Kontrole punktów skupu złomu 2015

2015-10-21, dodał: Dawid Błatoń
To działania prowadzone wspólnie z Policją. Ich celem jest sprawdzenie legalności pochodzenia materiałów oddawanych do skupów złomu oraz sprawdzenie, czy punkty skupów realizują swe obowiązki poprzez przestrzeganie przepisów.
Strażnicy skontrolowali skup złomu w dzielnicy Chwałowice. Okazało się, że osoba, która przyjmowała materiały do skupu nie realizuje postanowień ustawy o odpadach.
Osoby, które sprzedały złom oświadczyły, że nie otrzymały dokumentu zaświadczającego o sprzedanym złomie. Pracownik punktu skupu przyznał, że nie wydaje takich zaświadczeń od około dwóch miesięcy. W związku z powyższym straznicy ukarali pracownika mandatem karnym i zobowiązali do prowadzenie ewidencji.
czytaj »

Kontrole autobusów ZTZ

2015-07-20, dodał: Adam Jurasiński
W nocy z 18 na 19 lipca w ramach akcji Bezpieczne Wakacje strażnicy prowadzili działania wspólnie z rewizorami Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku. Obecność funkcjonariuszy w środkach komunikacji miejskiej miała na celu zapewnienie bezpieczeństwa podróżnym oraz przeciwdziałanie aktom wandalizmu, czy innym patologicznym zachowaniom.

czytaj »

Bezpieczne wakacje 2015

2015-07-17, dodał: Dawid Błatoń
Tradycyjnie, jak co roku, strażnicy rozpoczynają akcję „Bezpieczne wakacje" w mieście. Wraz z rozpoczęciem letniego wypoczynku przez dzieci i młodzież, będziemy przeprowadzali regularne kontrole miejsc, gdzie najczęściej popełniane są wykroczenia porządkowe. Będziemy obecni tam, gdzie zwłaszcza latem występują największe zagrożenia. Przez działania informacyjno prewencyjne, będziemy przestrzegać przed kąpielą w miejscach zabronionych.

Kontrolujemy to, co dzieje się na czynnych w naszym mieście basenach otwartych, na Rudzie oraz w Chwałowicach.


Nasi funkcjonariusze będą regularnie patrolowali parki i skwery w mieście, zwracając bacznie uwagę na zakłócanie spokoju i porządku publicznego, zaśmiecanie oraz spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym.


W dalszym ciągu będziemy kontrolowali place zabaw oraz rejony szkół, gdzie często gromadzą się amatorzy picia pod chmurką.

czytaj »

Plac zabaw przyjazny dzieciom 2015

2015-06-15, dodał: Dawid Błatoń
Strażnicy w dniach 19 - 21 maja 2015 r. przeprowadzili kontrole placów zabaw znajdujących się pod opieką Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku. Protokół pokontrolny przedstawiono administratorowi tych obiektów, a o usterkach mogących wpływać na bezpieczeństwo bawiących się na tych placach zabaw dzieci, informowaliśmy niezwłocznie osobę wytypowaną przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

Do najczęstszych usterek urządzeń zainstalowanych na placach zabaw należały:


Braki zaślepek śrub mocujących, luźne poręcze, popękane daszki urządzeń, popękane osłony, liczne napisy ( również wulgarne ), uszkodzone siedziska.


Wśród placów zabaw wytypowanych do kontroli należały urządzenia zlokalizowane przy ul:


Bogusławskiego - Park Osiedlowy, ul. Małachowskiego, ul. Strażackiej, ul. Braci Nalazków, ul. 1 Maja - Park Górnika, ul. Pukowca, ul. Kupiecka, ul. Zwycięstwa, ul. Fabryczna, ul. Szybowcowa, ul. T. Bieli, ul. Hotelowa, ul. Partyzantów, ul. Chwałowicka - Park Kozie Góry, ul. Góreckiego, ul. Rymera - Park Czempiela, ul. Górnośląska, ul. Sportowa, ul. G. Morcinka, ul. Mościckiego Park Pod Lipami, ul. Głogowa, ul. Łączna, ul. Stawowa, ul. Za Torem, ul. Kosmonautów, ul. Przemysłowa, ul. Sosnowa, ul. Staffa, ul. Gliwicka, ul. Sławików, ul. Ks. Szramka, ul. 3 Maja - Park Bukówka, ul. Chrobrego, ul. Kościuszki, ul. Wieniawskiego, ul. Podleśna, ul. Rudzka.

czytaj »

Przyjdź i oznakuj swój rower 2015

2015-06-15, dodał: Dawid Błatoń
Uwaga! Akcja znakowania rowerów w 2015 r. została zakończona. Wszyscy chętni bedą mogli oznakować swoje jednoślady w 2016 r.

W każdy czwartek od godz. 16:00 do 18:00 właściciele jednośladów mogą oznakować swoje rowery.

Rowery znakujemy tylko osobom pełnoletnim.


Akcja znakowania rowerów już po raz trzeci jest przeprowadzana przez rybnickich strażników. Każdy, kto zgłosi się w wyznaczonym dniu do siedziby Straży Miejskiej w Rybniku na ul. Władysława Stanisława Reymonta 54, będzie mógł bezpłatnie oznakować swój rower.
Jest to z pewnością jedna z form zabezpieczenia jednośladów przed kradzieżą. Rowery poruszające się po naszych drogach są coraz droższe, a właściciele często czują się bezradni wobec złodziei.
W związku z tym chcemy zachęcić do korzystania ze ścieżek rowerowych w naszym mieście wychodząc naprzeciw obawom właścicieli rowerów przed ich kradzieżą.


Każdy jednoślad zostanie oznaczony numerem ewidencyjnym, który zostanie wpisany do naszej bazy danych. Ponadto taki jednoślad zostanie oznaczony naklejką informacyjną o jego oznakowaniu, a właściciel otrzyma świadectwo oznakowania roweru.


Grawer wykonany na spodniej części ramy oraz naklejka, której zdarcie z ramy pozostawia ślad, mają wpłynąć na utrudnienie zbycia skradzionej cudzej własności.


Niezbędnymi do oznakowania roweru są:


dokument tożsamości ze zdjęciem


wypełnienie przez właściciela roweru oświadczenia o tym, że rower nie pochodzi z kradzieży

czytaj »

Zaszczep swojego psa 2015

2015-06-15, dodał: Dawid Błatoń
Akcja ta ma na celu pogłębienie świadomości zwłaszcza wśród właścicieli psów i kotów w związku z zagrożeniami jakie niesie wścieklizna. To choroba śmiertelna, którą mogą się zarazić zwierzęta wypuszczane bez nadzoru, a te z kolei przenoszą wirusa na człowieka.

Obecnie obowiązkowym szczepieniom podlegają psy oraz lisy.
Zdaniem lekarzy weterynarii właściciele kotów również powinni zadbać o regularne szczepienia swoich zwierzaków, by uchronić je przed zarażeniem.
Od początku roku odnotowaliśmy 2 pogryzienia przez psy na terenie Rybnika, strażnicy ujawnili 35 przypadków niepoddania psa obowiązkowym szczepieniom. ,
W województwie Śląskim od 2 lat nie odnotowano żadnego przypadku zarażenia wścieklizną.
Wścieklizna to choroba śmiertelna. Wirus przenoszony jest ze śliną chorego zwierzęcia. Do zakażenia człowieka dochodzi poprzez ugryzienie przez zwierzę lub bezpośredni kontakt (zwykle śluzówek, uszkodzonej skóry) ze śliną zakażonych zwierząt. Po okresie inkubacji trwającym 3-8 tygodni (lub dłużej) pojawiają się niespecyficzne objawy, tj. bóle głowy, gorączka, nudności, niepokój, podniecenie, obrzmienie skóry wokół miejsca ugryzienia. Następnie pojawiają się porażenia mięśni i śpiączka. Charakterystycznym objawem wścieklizny u człowieka jest wodowstręt i światłowstręt. Jednak w chwili pojawienia się objawów zwykle jest już zbyt późno na pomoc. Dlatego tak ważne jest jak najwcześniejsze poinformowanie lekarza o fakcie pokąsania, oplucia lub zadrapania przez zwierzę, co do którego nie ma pewności, że nie jest zakażone wirusem lub chore.
W celu zapobieżenia chorobie istnieje szczepionka, którą podaje się jak najszybciej po narażeniu na zakażenie wg określonego schematu, o czym zdecyduje lekarz kwalifikujący do szczepienia, który może zalecić także np. podanie dodatkowo surowicy odpornościowej. Obecnie szczepienia przeciw wściekliźnie u ludzi nie są bolesne, jednak trzeba pamiętać, iż nie będą one skuteczne w chwili pojawienia się objawów choroby.*
Kontrole szczepień prowadzone są przez dzielnicowych, którzy podczas kontroli posesji sprawdzają, czy pies został poddany obowiązkowym szczepieniom.
Przypominamy, że psy szczepimy w ciągu 30 dni od ukończenia przez nie 3 miesięcy, a kolejne szczepienia muszą zostać przeprowadzone nie rzadziej niż co 12 miesięcy od daty ostatniego szczepienia.
Art. 85 ust 1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt: Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie - od tego obowiązku - podlega karze grzywny.

czytaj »

Akcja "Zima" 2015

2015-03-18, dodał: Dawid Błatoń
Rozpoczęta od 01 listopada 2014 do 28 lutego 2015 r. akcja „Zima 2015", przeprowadzona została na czterech płaszczyznach:
1) Monitorowanie miejsc bytowania osób bezdomnych:
- strażnicy objęli stałym nadzorem 57 takich miejsc,
- przeprowadzono 160 kontroli tych miejsc, w tym 62 kontrole wspólnie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 4 osoby bezdomne (mężczyźni) skorzystały z pomocy i zostały przewiezione do Ośrodka Brata Alberta w Przegędzy, a 1 osoba bezdomna (kobieta) została przewieziona do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rybniku przy ul. Chrobrego.
2) Zbieranie od mieszkańców Rybnika zużytej odzieży i rozdawanie jej podczas prowadzonego przez strażników objazdu po miejscach przebywania osób bezdomnych.
3) Przyjmowanie przez dyżurnego Straży Miejskiej zgłoszeń o oblodzonej jezdni (93 zgłoszenia) oraz oblodzonych chodnikach (36 zgłoszeń) i podejmowaniu działań zmierzających do zobowiązania właściciela/administratora terenu do usunięcia zagrożenia.
W przypadku dróg zadanie w całości zostało przekazane do realizacji Rybnickim Służbom Komunalnym, natomiast w przypadku chodników, to 20 zgłoszeń przekazano do realizacji RSK (teren miejski), a w 11 przypadkach zobowiązano właścicieli posesji do uprzątnięcia zagrożenia, 5 zgłoszeń nie potwierdziło się.
4) Podjęciu działań prewencyjnych polegających na informowaniu mieszkańców o obowiązku odśnieżania chodników przylegających do ich posesji oraz usuwaniu nawisów śnieżnych - działania podjęto w dzielnicach:


 •  Maroko Nowiny, •  Niedobczyce, •  Boguszowice Stare, • Smolna, •  Ligota - Ligocka Kuźnia.W ww. okresie strażnicy skontrolowali również 239 posesji - między innymi w zakresie gospodarki odpadami i termicznego przekształcania odpadów w przydomowych piecach CO.


 


czytaj »

Prelekcje dla najmłodszych

2015-03-11, dodał: Dawid Błatoń
W miniony poniedziałek komendę Straży Miejskiej w Rybniku odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2. Uczniowie klas pierwszych dowiedziały się jak bezpiecznie zachowywać się podczas zabaw na podwórku, jak bezpiecznie przechodzić przez drogę oraz co robić gdy zaczepi nas nieznana osoba. Strażnicy uczyli, co należy zrobić gdy zaatakuje nas agresywny pies i jaką pozycję powinniśmy przybrać. Niespodziewanym gościem był Rybek, z którym strażnicy tłumaczyli najmłodszym mieszkańcom naszego miasta jak żyć ekologicznie poprzez prawidłowe segregowanie odpadów.
czytaj »

Akcja Pupil 2015

2015-03-02, dodał: Dawid Błatoń
2 marca 2015 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Rybniku już po raz kolejny przeprowadzili cykliczną akcję polegająca na sprawdzeniu, czy właściciele psów wywiązują się z obowiązków na nich spoczywających. Kontrolowaliśmy, czy psy wyprowadzane są na smyczy oraz czy właściciele sprzątają po swoich pupilach. Podczas prowadzonej akcji sprawdzaliśmy również, czy zwierzęta poddane zostały obowiązkowym szczepieniom.
Podczas pierwszej odsłony tej akcji strażnicy przeprowadzili kontrole w dzielnicy Boguszowice Osiedle i Boguszowice Stare, a także w Niedobczycach.
Największym zainteresowaniem cieszyły się rozdawane przez funkcjonariuszy torebki na nieczystości pozostawiane przez czworonogi.

Wyniki przeprowadzonej akcji Pupil:


niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt -7 pouczeń, 2-mkk


brak obowiązkowych szczepieńt - 1 pouczenie


zaśmiecanie, zanieczyszczanie - 1 pouczenie

czytaj »

Kontrole autobusów ZTZ 2015

2015-02-24, dodał: Dawid Błatoń
W dniu 21-22 lutego 2015 r. strażnicy przeprowadzili kontrole autobusów komunikacji miejskiej pod kątem spożywania alkoholu, dewastacji mienia oraz zakłócania spokoju i porządku publicznego.
Akcja przeprowadzona wspólnie z kontrolerami Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku miała na celu przeciwdziałanie aktom wandalizmu oraz patologicznym zachowaniom w środkach komunikacji zbiorowej.
Strażnicy kontrolowali autobusy w nocy oraz we wczesnych godzinach porannych, gdy mieszkańcy Rybnika i miast ościennych wracali z imprez w centrum miasta do domów. To właśnie wtedy, zdaniem osób zgłaszających, dzieje się najwięcej. W skrajnych przypadkach odurzeni alkoholem ludzie nie panując nad swym zachowaniem niszczą autobusy, załatwiają potrzeby fizjologiczne i wprawiają w osłupienie innych podróżnych swym zachowaniem.
Tym razem strażnicy nie wykryli żadnych nieprawidłowości. W skontrolowanych autobusach było spokojnie, więc funkcjonariusze nie musieli interweniować.
czytaj »

Bezpieczny weekend 2015

2015-02-20, dodał: Dawid Błatoń
To działania prowadzone przez cały rok wraz z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Rybniku. Do zadań strażników należy ochrona szeroko rozumianego porządku publicznego w naszym mieście. Strażnicy w ramach prowadzonej akcji zwracają uwagę na takie wykroczenia jak spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych, wybryki huligańskie, zakłócanie ciszy, spokoju i porządku publicznego oraz zwracają uwagę na osoby nietrzeźwe, które swym zachowaniem mogą stwarzać zagrożenie dla siebie oraz innych uczestników ruchu drogowego.
Akcja przeprowadzana jest co roku, a jej zasięg obejmuje tereny, w których najczęściej dochodzi do różnego typu zachowań patologicznych.
W 2015 r. przeprowadziliśmy już 3 tego typu akcje, w wyniku których wylegitymowano 10 sprawców wykroczeń i nałożono 7 mandatów karnych.
czytaj »

Akcja "Bezpieczne ferie" 2015

2015-02-06, dodał: Dawid Błatoń
Na terenie naszego miasta od poniedziałku, tj. 2 lutego 2015 r. trwają ferie zimowe dla dzieci szkolnych. W związku z tym strażnicy co roku przeprowadzają akcję „Bezpieczne ferie". Ma ona na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu oraz przeprowadzanie kontroli tam, gdzie najczęściej dochodzi do popełniania wykroczeń dotyczących szeroko rozumianego porządku publicznego.
Sprawdzamy, czy na terenach boisk nie gromadzi się młodzież spożywająca alkohol oraz, czy obiekty te nie są niszczone przez wandali.
Funkcjonariusze przeprowadzili również szereg prelekcji związanych z bezpiecznym zachowaniem się podczas zabaw na podwórku. Goszcząc w szkołach podstawowych nasi strażnicy uczyli dzieci w jaki sposób powinny zachowywać się w stosunku do obcych, jak bronić się przed agresywnym psem oraz w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy osobom potrzebującym.
Kontrolujemy parki, skwery, sprawdzamy czy psy wyprowadzane są przez swych właścicieli na smyczy, ponieważ biegające wolno zwierzęta mogą również stanowić zagrożenie dla bawiących się w pobliżu dzieci.
Akcja trwała do czasu zakończenia ferii zimowych w naszym regionie.

Podsumowanie akcji:

Akcję "Bezpieczne ferie 2015" straznicy poprzedzili serią prelekcji przeprowadzonych w szkołach: SP nr 3, SP nr 13, SP nr 19, SPnr 21 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym przy ul. Chrobrego 39. W pogadankach ze straznikami wzięło udział 304 uczniów.
Podczas ferii strażnicy przeprowadzili 214 kontroli prewencyjnych:


 • Dom Kultury oraz park, ul. Barbary – 6 kontroli

 • Park, ul. Cegielniana – 18 kontroli

 • Osiedle, ul. Chabrowa 12 kontroli

 • Osiedle, ul. Dąbrówki – 15 kontroli

 • Rejon szkoły, ul. Różańskiego – 9 kontroli

 • MOSIR lodowisko, ul. Gliwicka – 18 kontroli

 • Grzybówka, ul. Gliwicka – 8 kontroli

 • Wiśniowiec, ul. Gliwicka – 11 kontroli

 • Osiedle, ul. Kilińskiego – 15 kontroli

 • Park i plac Jana Pawła II – 12 kontroli

 • Rejon szkoły i przedszkola ul. Rymera – 6 kontroli

 • Rejon szkoły ul. Orzepowicka – 19 kontroli

 • Rejon Placu Wolności – 14 kontroli

 • Pływalnia MOSIR, ul. Powstańców Śląskich – 1 kontrola

 • Rejon szkoły ul. Przemysłowa – 1 kontrola

 • Rejon Plazy, ul. Raciborska – 4 kontroli

 • Park tematyczny ul. Rudzka – 2 kontrole

 • Rejon Focus Mall, ul. Chrobrego – 2 kontrole

 • Gimnazjum nr 1, ul. Cmentarna – 14 kontroli

 • BUSHIDO, ul. Budowlanych – 1 kontrola

 • Rejon szkoły ul. Sportowa – 4 kontrole

 • Rejon szkoły, ul. Reymonta – 14 kontroli

 • Rejon szkoły, ul. Wodzisławska – 3 kontrole

 • Osiedle ul. Wrębowa – 5 kontroli


Ponadto w weekendy 7/8 i 14/15 lutego w noc z soboty na niedzielę zostały przeprowadzone wspólnie z Policją akcje prewencyjne w zakresie „Bezpiecznych ferii”. Kontrolą objęte zostały rejony dyskotek, pubów, centrów rozrywki pod kątem ujawniania czynów zabronionych popełnianych przez nieletnich przebywających na ucieczce z domu i sprawców wykroczeń społecznie uciążliwych

Łącznie ukarano 7 sprawców wykroczeń oraz zastosowano 6 środków odziaływania wychowawczego w postaci pouczenia:


· 4 osoby ukarane MKK z art. 51 Kodeksu wykroczeń (zakłócanie spokoju),


· 2 osoby ukarane MKK z art. 145 Kodeksu wykroczeń (zanieczyszczanie lub zaśmiecanie),


· 1 osoba ukarana MKK z art. 431 (spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym),


· 3 osoby pouczone za wykroczenie z art. 51 Kodeksu wykroczeń (zakłócanie spokoju),


· 2 osoby pouczone za wykroczenie z MKK z art. 431 (spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym),


· 1 osoba pouczona za wykroczenie z art. 145 Kodeksu wykroczeń (zanieczyszczanie lub zaśmiecanie).czytaj »

Podarujmy odzież osobom bezdomnym 2015

2015-02-06, dodał: Dawid Błatoń
W związku z tym, że temperatura za oknami coraz częściej spada poniżej zera, a dyżurny Straży Miejskiej w Rybniku przyjmuje coraz więcej zgłoszeń od mieszkańców naszego miasta dotyczących osób bezdomnych, rozpoczynamy zbiórkę odzieży dla tych najbardziej potrzebujących.

Będzie ona połączona z regularnymi kontrolami miejsc bytowania osób pozbawionych stałego miejsca zamieszkania. Od wielu lat strażnicy sprawdzają jak żyją osoby bezdomne w naszym mieście niosąc im pomoc, stąd zdając sobie sprawę z ich oczekiwań i potrzeb, zwracamy się do Państwa z apelem o czynny udział w zbiórce odzieży.


Jeśli zalegają wam w szafach nieużywane już kurtki, płaszcze, swetry, ciepłe spodnie, koce, rękawiczki, czapki, szaliki a nawet ciepła bielizna pamiętajmy, że można je komuś ofiarować.


Najbardziej deficytowym towarem jak co roku stają się buty zimowe oraz grube kurtki.


Nasi funkcjonariusze współpracują z Polskim Czerwonym Krzyżem oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym.


Pamiętajmy, że spędzenie nocy pod mostem, w lesie pod namiotem, w prowizorycznie skleconym szałasie, czy pustostanie nie jest przyjemne, a jeśli z takimi warunkami przyjdzie nam się zmagać przez kilka miesięcy, to przetrwanie osób bezdomnych w znacznej mierze uzależnione jest od dobrej woli innych - nas mieszkańców tego miasta.


Odzież można przynosić do Komendy Straży Miejskiej w Rybniku przez 7 dni w tygodniu. W przypadku braku możliwości jej osobistego dostarczenia prosimy o kontakt z dyżurnym ( tel. 32-423 04 31 ) lub dzielnicowym.

czytaj »

Nie dla czadu 2015

2015-02-06, dodał: Dawid Błatoń
Strażnicy prowadzą kampanię informacyjną w związku z zagrożeniem, jakie niesie za sobą okres grzewczy. Podczas przeprowadzania kontroli posesji będziemy nie tylko zwracali uwagę na to, co spalane jest w przydomowych kotłowniach, ale również będziemy podkreślali aspekt bezpieczeństwa i kładli nacisk na pogłębienie świadomości mieszkańców naszego miasta, uświadamiając im czym tak naprawdę jest czad.

Każdy właściciel nieruchomości powinien mieć na uwadze bezpieczeństwo nie tylko swoje i swoich najbliższych ale także osób przebywających w danym budynku. Jak ważna jest sprawnie działająca wentylacja i jakie konsekwencje niesie za sobą zaniedbanie tego aspektu, zwłaszcza w okresie zimowym, dowiedzieli się nasi funkcjonariusze na zorganizowanym przez Państwową Straż Pożarną szkoleniu, któremu towarzyszyło hasło „Nie dla czadu".


Czad to cichy zabójca, zbierający co roku swoje żniwo.Jak ustrzec się przed tego typu zagrożeniem?


 


· -zapewnij prawidłową wentylację pomieszczeń


· -stosuj mikro wentylację okien i drzwi


· -nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych


· -dokonuj okresowych przeglądów komina, urządzeń grzewczych i instalacji wentylacyjnej


· -nie spalaj niczego w zamkniętych pomieszczeniach jeśli nie są wentylowane


· -zainstaluj czujniki tlenku węgla w tej części domu, w którym sypia twoja rodzina


 


Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach


Ratownictwo medyczne
JoomlaWatch Stats 1.2.8b_10-dev by Matej Koval
ITAKA_logo
CO SŁYCHAĆ W RYBNIKU


Z wizytą u rybnickich harcerzy
Śladami Marszu Śmierci
Zapoznaj się z ofertą
Finał Przeglądu Widowisk Jasełkowych
Kulturalny luty w Rybniku


Człowiecze wędrówki Słavka Q.
Przedpremiera: "Kingsman: Tajne służby"
Bilety na koncert Jaromira Nohavicy wyprzedane
Chwila Nieuwagi - koncert
Jupiter: Intronizacja


LOGOWANIE


Nazwa użytkownika


Hasło


Zapamiętaj

czytaj »

Bezpieczne wakacja 2014

2014-12-15, dodał: Dawid Błatoń
W celu zapewnienia bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji, funkcjonariusze Straży Miejskiej w Rybniku przeprowadzili działania profilaktyczno - kontrolne, które miały zapewnić bezpieczny wypoczynek tym, którzy wolny czas spędzili w miejscu zamieszkania.
Patrole podczas przeprowadzania kontroli zwracały uwagę na dzieci przbywające bez opieki osób dorosłych.
Strażnicy skontrolowali pod kątem bezpieczeństwa urządzenia na placach zabaw, parkach i skwerach, zbiorniki wodne, boiska szkolne, miejsca zorganizowanego wypoczynku, przypominając o podstawowych zasadach bezpiecznej zabawy oraz konsekwencji nie zachowania zasad bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku.
Akcja trwała przez cały okres wakacyjny, tj. od 28 czerwca do 1 września 2014 r.. Podczas jej trwania funkcjonariusze przeprowadzili łącznie 968 kontroli miejsc, w których gromadziła się młodzież ( baseny otwarte, dzikie kąpieliska, parki i skwery, place zabaw, tereny szkół ), w 937 przypadkach nie wykryto żadnych nieprawidłowości.
Podczas prowadzonych kontroli funkcjonariusze nałożyli 8 mandatów karnych, w 22 przypadkach zastosowali środek wychowawczy w postaci pouczenia oraz skierowali 1 wniosek o ukaranie do sądu.
czytaj »

Akcja znakowania rowerów 2014

2014-12-15, dodał: Dawid Błatoń
Znakowanie rowerów odbywało sie niemal przez cały rok. Pierwszy rower nasi strażnicy oznakowali 7 stycznia 2014 r., jednak w okresie zimowym, gdzie tego typu spędzanie wolnego czasu nie jest tak popularne wśród wszystkich mieszkańców naszego miasta ,znakowanie odbywało się po uprzednim uzgodnieniu terminu.
Akcja na dobre ruszyła 31 marca 2014 r. Ma ona na celu wyeliminowanie zjawiska kradzieży rowerów w naszym mieście. Oznakować rower może każdy. Jak dowiodła tegoroczna inicjatywa, chętni na zabezpieczenie swojego jednośladu przyjezdżali nawet spoza granic naszego miasta.
Funkcjonariusze w 2014 r. oznakowali 190 rowerów.
czytaj »

Akcja "Andrzejki 2014"

2014-12-15, dodał: Dawid Błatoń
Akcja Andrzejki to wspólne działania policji z funkcjonariuszami straży miejskiej. Mają one na celu wyeliminowanie zachowań o charakterze chuligańskim zwłaszcza w przypadku osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Jej działanie skupiło sie na ścisłym centrum miasta oraz na większych osiedlach mieszkalnych, gdzie tego typu ekscesy nie należą do rzadkości.
Podczas trwania akcji w dniu 29 listopada 2014r. strażnicy nałożyli 4 mandaty karne, a w stosunku do 4 osób zastosowali środki wychowawcze w postaci pouczenia.
czytaj »

Pozbądźmy sie wraków z naszych osiedli

2014-12-15, dodał: Dawid Błatoń
To akcja całoroczna prowadzona przez dzielnicowych. Ma ona na celu usunięcie starych, wyeksploatowanych pojazdów z dróg publicznych, które nie rzadko zajmują miejsca parkingowe w naszym mieście.
Strażnicy od 1 stycznia 2014 r. do 30 listopada 2014 r. przyjęli 111 zgłoszeń dotyczących pojazdów pozostawionych bez opieki.
Doprowadziliśmy do odholowania 4 wraków. W pozostałych przypadkach zgłoszeń nie potwierdzono lub właściciele usunęli pojazdy na własną rekę albo doprowadzili je do stanu używalności.
czytaj »
Ilość kontroli posesji

26.07.2021r.  

Liczba zgłoszeń: 21
Ujawnione wykroczenia: 24
Liczba kontroli: 21

 

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

praca.jpg (127 KB)

Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 tematykaprelekcji.jpg (31 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

darmowa-pomoc-prawna.png (39 KB)

deklaracjadost.jpg (80 KB)

Przetwarzanie.jpg (106 KB)

gus.jpg (8 KB)

    Segreguj Rybnik

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar