Zgłoś interwencję

Uwaga! Zmiana przepisów

Wszyscy kierowcy zapewne wiedzą jak wygląda prawidłowo oznakowane miejsce przeznaczone do postoju osoby niepełnosprawnej.

Pamiętajmy , że od 1 lipca 2017 r. zmieniły się zasady oznakowania poziomego. Właśnie od tego czasu znak poziomy P-24 umieszcza się na nawierzchni barwy niebieskiej.

 

 

Oznacza to, że w miejscach, gdzie nie zmieniono oznakowania, podejmowanie interwencji przez uprawnione służby jest bezzasadne.

Zwracamy się zatem z prośbą do zarządców i administratorów dróg, by dostosowali oznakowania do obowiązujących przepisów. Choć większość znaków została już zmieniona, to docierają do nas sygnały o istniejącym jeszcze starym oznakowaniu.

Przypomnijmy, z miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych mogą korzystać osoby:

  • niepełnosprawne, legitymujące się kartą parkingową
  • kierujące pojazdem, który przewozi osobę legitymującą się kartą parkingową
  • kierujące pojazdem należącym do placówki, przewożącej osoby mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostające pod opieką takiej placówki.

Jeśli w Państwa okolicy znajdują się znaki, które nie zostały jeszcze zmienione, prosimy o informacje w tej sprawie. My skontaktujemy się z zarządcami, bądź administratorami terenów, gdzie znaki te się znajdują i poinformujemy ich o konieczności dostosowania oznakowania do obowiązujących przepisów.


Ilość kontroli posesji

19.07.2018 

Liczba zgłoszeń: 26
Ujawnione wykroczenia: 34
Liczba kontroli: 16

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

Tematyka prelekcji 
 prel.jpg (104 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

  Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 

Bezpłatna pomoc prawna

RODO

  Segreguj Rybnik

 Ostrzeżenia

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

Rybek z Rybnika

Rybnik
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar