Zgłoś interwencję

Strażnicy przyłapali mieszkańca Rybnika na wypompowywaniu szamba poza ogrodzenie swojej działki.

Dzięki zgłoszeniu anonimowej osoby, dzielnicowy przyłapał mieszkańca Orzepowic na gorącym uczynku.

Za popełnione wykroczenie na mężczyznę nałożono mandat karny w wysokości 500 zł.

Przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciele zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. Ponad to właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na kwartał.


Ilość kontroli posesji

16.10.2018  

Liczba zgłoszeń: 38
Ujawnione wykroczenia: 14
Liczba kontroli: 10

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

Tematyka prelekcji 
 prel.jpg (104 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

  Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 

Bezpłatna pomoc prawna

RODO

  Segreguj Rybnik

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

Rybek z Rybnika

Rybnik
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar