Zgłoś interwencję

Skwer na ul. Reja pod obserwacją

Są już znane rezultaty pracy pierwszego w mieście systemu monitoringu mobilnego. Zakupiona w celu monitorowania i obserwacji terenów dzikich wysypisk śmieci, miejsc gdzie dochodzi do dewastacji mienia oraz innych obszarów popełniania wykroczeń kamera, zawisła na jednym z budynków przy ul. Reja.

Z uwagi na przyjęcie ponad 400 zgłoszeń dotyczących wymienionego obszaru w minionym roku od mieszkańców miasta, postanowiliśmy przy współpracy ze spółdzielnią mieszkaniową, objąć obserwacją skwer pomiędzy budynkami.
Notoryczne zakłócanie ciszy nocnej, spokoju i porządku publicznego, spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie tego terenu należy znacznie ograniczyć. Pierwsi amatorzy napojów wyskokowych zostali już wylegitymowani i ukarani.
,

Ilość kontroli posesji

20.09.2018 

Liczba zgłoszeń: 55
Ujawnione wykroczenia: 12
Liczba kontroli: 10

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

Tematyka prelekcji 
 prel.jpg (104 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

  Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 

Bezpłatna pomoc prawna

RODO

  Segreguj Rybnik

 Ostrzeżenia

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

Rybek z Rybnika

Rybnik
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar