Zgłoś interwencję

Skwer na ul. Reja pod obserwacją

Są już znane rezultaty pracy pierwszego w mieście systemu monitoringu mobilnego. Zakupiona w celu monitorowania i obserwacji terenów dzikich wysypisk śmieci, miejsc gdzie dochodzi do dewastacji mienia oraz innych obszarów popełniania wykroczeń kamera, zawisła na jednym z budynków przy ul. Reja.

Z uwagi na przyjęcie ponad 400 zgłoszeń dotyczących wymienionego obszaru w minionym roku od mieszkańców miasta, postanowiliśmy przy współpracy ze spółdzielnią mieszkaniową, objąć obserwacją skwer pomiędzy budynkami.
Notoryczne zakłócanie ciszy nocnej, spokoju i porządku publicznego, spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie tego terenu należy znacznie ograniczyć. Pierwsi amatorzy napojów wyskokowych zostali już wylegitymowani i ukarani.
,

Ilość kontroli posesji

04.08.2020r.  

Liczba zgłoszeń: 15
Ujawnione wykroczenia: 8
Liczba kontroli: 4

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

praca.jpg (127 KB)

Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 tematykaprelekcji.jpg (31 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

darmowa-pomoc-prawna.png (39 KB)

 

Przetwarzanie.jpg (106 KB)

  

  Segreguj Rybnik

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar