Zgłoś interwencję

Przypominamy o obowiązku odśnieżania

Od kilku dni na terenie naszego miasta pojawiają się obfite opady śniegu. Mieszkańcy Rybnika codziennie informują nas, gdzie pojawił się problem ze śniegiem, zalegającym na chodnikach i drogach.
W związku z tym pragniemy przypomnieć, że na podstawie uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 279/XVI/2015:
"Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. Usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń w miarę potrzeby."

 

Nasi funkcjonariusze sprawdzają, w jakim stopniu mieszkańcy Rybnika wywiązują się ze spoczywających na nich obowiązków.

Nasze działania mają głównie charakter informacyjny i prewencyjny. 

Kary natomiast nałożonej w drodze mandatu karnego mogą spodziewać się te osoby, które mimo próśb strażników, nie odśnieżyły terenów służących do użytku publicznego.

Kara nałożona w drodze mandatu karnego na osobę, która nie wywiązała się ze spoczywającego na niej obowiązku, to tylko jedna z nieprzyjemności, jaka może spotkać właściciela

Zaniechanie wykonania obowiązku usunięcia lodu lub śniegu, w wyniku którego szkodę poniosła druga osoba, stanowi czyn niedozwolony.

Zgodnie z art. 415 Kodeksu Cywilnego:

"Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia."


Wyrządzenie drugiej osobie szkody może stanowić podstawę wytoczenia powództwa o naprawie szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Przestrzegamy równiez przed wyrzucaniem śniegu na drogę. Zgodnie z wyżej wymienioną Uchwałą:

"Zanieczyszczenia nieruchomości służących do użytku publicznego, należy gromadzić w miejscu nie powodującym zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów, umożliwiającym ich sprzątnięcie przez służby utrzymujące drogę w stanie czystości."

 


Ilość kontroli posesji

20-22.11.2020r.  

Liczba zgłoszeń: 54
Ujawnione wykroczenia: 44
Liczba kontroli: 36

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

praca.jpg (127 KB)

Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 tematykaprelekcji.jpg (31 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

darmowa-pomoc-prawna.png (39 KB)

deklaracjadost.jpg (80 KB)

Przetwarzanie.jpg (106 KB)

  

  Segreguj Rybnik

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar