Zgłoś interwencję

Przypominamy o całkowitym zakazie spalania odpadów zielonych

Poprawa pogody sprzyja porządkowaniu działek. Wiele osób dokonuje cięć pielęgnacyjnych drzew oraz pozbywa się niepotrzebnych zarośli. Strażnicy otrzymują coraz więcej zgłoszeń w związku ze spalaniem odpadów zielonych.

Warto jednak przypomnieć, że od kilku już lat obowiązują przepisy całkowicie zabraniające spalania odpadów zielonych. Odpady takie należy kompostować we własnym zakresie, oddawać przedsiębiorcy lub wywozić do kompostowni miejskiej, znajdującej się przy Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku na ul. Pod Lasem.

Przypominamy, że osoba, która spala odpady zielone, musi się liczyć ze wszelkimi konsekwencjami. Maksymalna grzywna, jaką strażnik może nałożyć na sprawcę tego typu wykroczenia wynosi 500 zł. Takim mandatem funkcjonariusze w minioną sobotę ukarali mężczyznę, który spalał gałęzie drzew iglastych przy ul. Sikorskiego w Rybniku.


Ilość kontroli posesji

24.06.2019 

Liczba zgłoszeń: 30
Ujawnione wykroczenia: 27
Liczba kontroli: 7

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

praca.jpg (127 KB)

Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 tematykaprelekcji.jpg (31 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

darmowa-pomoc-prawna.png (39 KB)

rodo.jpg (6 KB)

  

  Segreguj Rybnik

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

 

Rybnik
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar