Zgłoś interwencję

Podsumowanie „walki z niską emisją” w pierwszym półroczu.

Sezon grzewczy już za nami. Jakość powietrza znacząco się poprawiła. Coraz mniej mieszkańców korzysta już z pieców centralnego ogrzewania, a co za tym idzie regularnie spada liczba zgłoszeń, które otrzymujemy od Państwa w sprawie spalania odpadów.

Chcielibyśmy przedstawić statystykę za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 r.

W tym czasie nasi funkcjonariusze przeprowadzili 1357 kontroli posesji m.in.: pod kątem spalania odpadów. Kontrole przeprowadzali strażnicy w ramach wykonywanych obowiązków i posiadanych uprawnień.

W przedstawionym powyżej okresie czasu strażnicy za spalanie odpadów nałożyli 123 mandaty karne na łączną kwotę 50 600 zł oraz skierowano 6 wniosków o ukaranie do sądu. Tam, gdzie istniało uzasadnione podejrzenie o spalaniu odpadów, a nasi funkcjonariusze nie przyłapali nikogo na gorącym uczynku, pobieraliśmy próbki popiołu. Od 01 stycznia 2017 r. pobrano ich 9, z czego w 5 przypadkach, nasze przypuszczenia oraz przypuszczenia osób zgłaszających, się potwierdziły.

Podczas przeprowadzania kontroli funkcjonariusze sprawdzali również, czy właściciel prowadzi selektywną zbiórkę odpadów (wykryto 35 nieprawidłowości) oraz sprawdzaliśmy prawidłową gospodarkę odpadami ciekłymi (wykryto 66 nieprawidłowości).

Co najczęściej trafiało do pieców? Płyty meblowe, ramy okienne, aluminiowe folie, plastiki oraz odpady zielone.


Ilość kontroli posesji

19.07.2018 

Liczba zgłoszeń: 26
Ujawnione wykroczenia: 34
Liczba kontroli: 16

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

Tematyka prelekcji 
 prel.jpg (104 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

  Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 

Bezpłatna pomoc prawna

RODO

  Segreguj Rybnik

 Ostrzeżenia

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

Rybek z Rybnika

Rybnik
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar