Zgłoś interwencję

Podsumowanie walki z niską emisją podczas sezonu grzewczego

Sezon grzewczy już prawie za nami. Mimo, że wiosna na dobre jeszcze nie dała znać o sobie, to jakość powietrza znacząco się poprawiła. Coraz mniej mieszkańców korzysta już z pieców centralnego ogrzewania, a co za tym idzie regularnie spada liczba zgłoszeń, które otrzymujemy od Państwa w sprawie spalania odpadów.

Chcieli byśmy przedstawić Państwu statystykę za miniony okres grzewczy trwający od 1 listopada 2016 r. do 31 marca 2017r.

W tym czasie nasi funkcjonariusze przeprowadzili 1502 kontrole nieruchomości pod kątem spalania odpadów. Kontrole przeprowadzał zarówno powołany jeszcze w 2016 r. eko – patrol, jak i pozostali strażnicy w ramach wykonywanych obowiązków i posiadanych uprawnień.

 

W tym czasie dyżurny Straży Miejskiej w Rybniku w weekendy odbierał nawet kilkadziesiąt zgłoszeń składanych drogą telefoniczną oraz mailową w sprawie konieczności przeprowadzenia kontroli posesji pod kątem spalania odpadów.

Bbieżącą liczbę przeprowadzanych kontroli posesji można znaleźć na naszej stronie internetowej w kolumnie po prawej stronie, która jest aktualizowana raz w tygodniu.

W przedstawionym powyżej okresie czasu strażnicy za spalanie odpadów nałożyli 78 mandatów karnych. Przyjęliśmy zasadę zero litości dla trucicieli, jednak przy podejmowaniu decyzji o kwocie nakładanego mandatu była brana również pod uwagę sytuacja materialna rodziny, której członek popełnił tego typu wykroczenie. W przeważającej większości kwoty te sięgały 500 zł. Tam, gdzie istniało uzasadnione podejrzenie o spalaniu odpadów, a nasi funkcjonariusze nie przyłapali nikogo na gorącym uczynku, pobieraliśmy próbki popiołu. W tym sezonie pobrano ich 15, z czego w 6 przypadkach, nasze przypuszczenia oraz przypuszczenia osób zgłaszających, się potwierdziły.

Podczas przeprowadzania kontroli funkcjonariusze sprawdzali również, czy na budynku znajduje się numer porządkowy  ( wykryto 28 nieprawidłowości ), czy właściciel prowadzi selektywną zbiórkę odpadów (wykryto 48 nieprawidłowości ) oraz sprawdzaliśmy prawidłową gospodarkę odpadami ciekłymi ( wykryto 75 nieprawidłowości ).

Co najczęściej trafiało do pieców? Pieluchy, tekstylia, opakowania plastikowe, płyty meblowe, różnego typu sklejki i płyty drewnopochodne, ramy okienne, a nawet buty oraz odpady zielone.


Ilość kontroli posesji

19.06.2018 

Liczba zgłoszeń: 30
Ujawnione wykroczenia: 28
Liczba kontroli: 15

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

Tematyka prelekcji 
 prel.jpg (104 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

  Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 

Bezpłatna pomoc prawna

RODO

  Segreguj Rybnik

 Ostrzeżenia

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

Rybek z Rybnika

Rybnik
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar