Zgłoś interwencję

Podsumowanie walki z niską emisją podczas sezonu grzewczego

Sezon grzewczy już prawie za nami. Mimo, że wiosna na dobre jeszcze nie dała znać o sobie, to jakość powietrza znacząco się poprawiła. Coraz mniej mieszkańców korzysta już z pieców centralnego ogrzewania, a co za tym idzie regularnie spada liczba zgłoszeń, które otrzymujemy od Państwa w sprawie spalania odpadów.

Chcieli byśmy przedstawić Państwu statystykę za miniony okres grzewczy trwający od 1 listopada 2016 r. do 31 marca 2017r.

W tym czasie nasi funkcjonariusze przeprowadzili 1502 kontrole nieruchomości pod kątem spalania odpadów. Kontrole przeprowadzał zarówno powołany jeszcze w 2016 r. eko – patrol, jak i pozostali strażnicy w ramach wykonywanych obowiązków i posiadanych uprawnień.

 

W tym czasie dyżurny Straży Miejskiej w Rybniku w weekendy odbierał nawet kilkadziesiąt zgłoszeń składanych drogą telefoniczną oraz mailową w sprawie konieczności przeprowadzenia kontroli posesji pod kątem spalania odpadów.

Bbieżącą liczbę przeprowadzanych kontroli posesji można znaleźć na naszej stronie internetowej w kolumnie po prawej stronie, która jest aktualizowana raz w tygodniu.

W przedstawionym powyżej okresie czasu strażnicy za spalanie odpadów nałożyli 78 mandatów karnych. Przyjęliśmy zasadę zero litości dla trucicieli, jednak przy podejmowaniu decyzji o kwocie nakładanego mandatu była brana również pod uwagę sytuacja materialna rodziny, której członek popełnił tego typu wykroczenie. W przeważającej większości kwoty te sięgały 500 zł. Tam, gdzie istniało uzasadnione podejrzenie o spalaniu odpadów, a nasi funkcjonariusze nie przyłapali nikogo na gorącym uczynku, pobieraliśmy próbki popiołu. W tym sezonie pobrano ich 15, z czego w 6 przypadkach, nasze przypuszczenia oraz przypuszczenia osób zgłaszających, się potwierdziły.

Podczas przeprowadzania kontroli funkcjonariusze sprawdzali również, czy na budynku znajduje się numer porządkowy  ( wykryto 28 nieprawidłowości ), czy właściciel prowadzi selektywną zbiórkę odpadów (wykryto 48 nieprawidłowości ) oraz sprawdzaliśmy prawidłową gospodarkę odpadami ciekłymi ( wykryto 75 nieprawidłowości ).

Co najczęściej trafiało do pieców? Pieluchy, tekstylia, opakowania plastikowe, płyty meblowe, różnego typu sklejki i płyty drewnopochodne, ramy okienne, a nawet buty oraz odpady zielone.


Ilość kontroli posesji

07.12.2017

Liczba zgłoszeń: 43
Ujawnione wykroczenia: 24
Liczba kontroli: 10

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

Tematyka prelekcji 
 prel.jpg (104 KB)

 

 

 Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

  Segreguj Rybnik

 Ostrzeżenia

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

Rybek z Rybnika

Rybnik
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar