Zgłoś interwencję

Podsumowanie akcji "Bezpieczne Ferie 2018"

Strażnicy przeprowadzili zajęcia dla 395 dzieci, a także przeprowadzili 213 kontroli prewencyjnych na terenie Rybnika.

Akcję „Bezpieczne ferie 2018” rozpoczęliśmy zajęciami przeprowadzonymi dla dzieci w 6 placówkach oświatowych:

Świetlica osiedlowa w Boguszowicach, ZSP nr 8, Przedszkole nr 23, Przedszkole nr 17, Przedszkole nr 1, Bushido.

Celem spotkań było informowanie najmłodszych o zasadach bezpiecznego wypoczynku. Strażnicy rozdawali odblaski i przypominali dzieciom, jak bezpiecznie spędzić czas wolny oraz  o zasadach, jakich muszą przestrzegać w czasie zabaw na śniegu czy lodzie.

 

W związku z trwającymi feriami zimowymi strażnicy prowadzili również regularne kontrole w celu zapewnienia bezpiecznego zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. W czasie ferii przeprowadziliśmy na terenie miasta Rybnika kontrole prewencyjne pod kątem przestrzegania następujących przepisów:

 • 51 Kodeksu wykroczeń (zakłócanie spokoju),
 • 54 Kodeksu wykroczeń (naruszenie przepisów porządkowych),
 • 124 Kodeksu wykroczeń (niszczenie mienia),
 • 140 (nieobyczajny wybryk),
 • 141 Kodeksu wykroczeń (używanie słów nieprzyzwoitych),
 • art. 145 Kodeksu wykroczeń (zanieczyszczanie lub zaśmiecanie),
 • 431 ustawy z dnia 26 października 1982 r. w wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym),
 • strażnicy monitorowali również zamarznięte zbiorniki wodne.

 

Podczas ferii strażnicy przeprowadzili 213 kontroli prewencyjnych miejsc, gdzie najczęściej zbiera się młodzież tj. tereny szkół (boiska i ich okolice), osiedla: Dąbrówki, Kilińskiego, Chabrowa, Orzepowicka, Wrębowa (klatki schodowe, place zabaw), zbiorniki wodne (Gzel, Pniowiec, Błonie, zapora przy ul. Wielopolskiej).

 

Ponadto w weekendy zostały przeprowadzone wspólnie z Policją akcje prewencyjne w zakresie „Bezpiecznych ferii”. Kontrolą objęte zostały rejony dyskotek, pubów, centrów rozrywki pod kątem ujawniania czynów zabronionych popełnianych przez nieletnich przebywających na ucieczce z domu i sprawców wykroczeń społecznie uciążliwych.

 

Podsumowanie akcji „Bezpieczne ferie 2018”:

 • liczba uczestników prelekcji 395
 • liczba kontroli prewencyjnych 213
 • liczba mandatów 3
 • liczba pouczeń 9

Ilość kontroli posesji

16.10.2018  

Liczba zgłoszeń: 38
Ujawnione wykroczenia: 14
Liczba kontroli: 10

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

Tematyka prelekcji 
 prel.jpg (104 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

  Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 

Bezpłatna pomoc prawna

RODO

  Segreguj Rybnik

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

Rybek z Rybnika

Rybnik
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar