Zgłoś interwencję

Podsumowanie akcji "Bezpieczne Ferie 2018"

Strażnicy przeprowadzili zajęcia dla 395 dzieci, a także przeprowadzili 213 kontroli prewencyjnych na terenie Rybnika.

Akcję „Bezpieczne ferie 2018” rozpoczęliśmy zajęciami przeprowadzonymi dla dzieci w 6 placówkach oświatowych:

Świetlica osiedlowa w Boguszowicach, ZSP nr 8, Przedszkole nr 23, Przedszkole nr 17, Przedszkole nr 1, Bushido.

Celem spotkań było informowanie najmłodszych o zasadach bezpiecznego wypoczynku. Strażnicy rozdawali odblaski i przypominali dzieciom, jak bezpiecznie spędzić czas wolny oraz  o zasadach, jakich muszą przestrzegać w czasie zabaw na śniegu czy lodzie.

 

W związku z trwającymi feriami zimowymi strażnicy prowadzili również regularne kontrole w celu zapewnienia bezpiecznego zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. W czasie ferii przeprowadziliśmy na terenie miasta Rybnika kontrole prewencyjne pod kątem przestrzegania następujących przepisów:

 • 51 Kodeksu wykroczeń (zakłócanie spokoju),
 • 54 Kodeksu wykroczeń (naruszenie przepisów porządkowych),
 • 124 Kodeksu wykroczeń (niszczenie mienia),
 • 140 (nieobyczajny wybryk),
 • 141 Kodeksu wykroczeń (używanie słów nieprzyzwoitych),
 • art. 145 Kodeksu wykroczeń (zanieczyszczanie lub zaśmiecanie),
 • 431 ustawy z dnia 26 października 1982 r. w wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym),
 • strażnicy monitorowali również zamarznięte zbiorniki wodne.

 

Podczas ferii strażnicy przeprowadzili 213 kontroli prewencyjnych miejsc, gdzie najczęściej zbiera się młodzież tj. tereny szkół (boiska i ich okolice), osiedla: Dąbrówki, Kilińskiego, Chabrowa, Orzepowicka, Wrębowa (klatki schodowe, place zabaw), zbiorniki wodne (Gzel, Pniowiec, Błonie, zapora przy ul. Wielopolskiej).

 

Ponadto w weekendy zostały przeprowadzone wspólnie z Policją akcje prewencyjne w zakresie „Bezpiecznych ferii”. Kontrolą objęte zostały rejony dyskotek, pubów, centrów rozrywki pod kątem ujawniania czynów zabronionych popełnianych przez nieletnich przebywających na ucieczce z domu i sprawców wykroczeń społecznie uciążliwych.

 

Podsumowanie akcji „Bezpieczne ferie 2018”:

 • liczba uczestników prelekcji 395
 • liczba kontroli prewencyjnych 213
 • liczba mandatów 3
 • liczba pouczeń 9

Ilość kontroli posesji

17.01.2019  

Liczba zgłoszeń: 32
Ujawnione wykroczenia: 22
Liczba kontroli: 27

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

 

Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 tematykaprelekcji.jpg (31 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

darmowa-pomoc-prawna.png (39 KB)

rodo.jpg (6 KB)

  

  Segreguj Rybnik

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

 

Rybnik
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar