Zgłoś interwencję

Place zabaw już skontrolowane

Wspólne kontrole placów zabaw strażnicy wraz z pracownikami Zarządu Zieleni Miejskiej oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przeprowadzili w dniach od 19 do 21 lipca 2017 r. Kontroli poddano 54 place zabaw.

O ujawnionych usterkach, które mogły wpływać na bezpieczeństwo bawiących się tam dzieci oraz mających wpływ na estetykę miejsca, informowaliśmy niezwłocznie administratorów.

Do najczęstszych usterek urządzeń zainstalowanych na placach zabaw należały:

Brak zaślepek śrub mocujących, uszkodzone siedziska, niewymieniony piasek w niektórych piaskownicach, wulgarne napisy na urządzeniach, nieczytelne regulaminy placów zabaw, korozja na elementach metalowych, braki w elementach zabezpieczających urządzeń służących do zabawy.

Warto wspomnieć, że kontrole były prowadzone przy wykorzystaniu wykrywacza metali. W ten sposób strażnicy sprawdzali, czy w piaskownicach nie ma niebezpiecznych, metalowych elementów takich jak kapsle, igły, czy fragmenty blach, gwoździ wkrętów itp.

Wśród skontrolowanych placów zabaw były te zlokalizowane przy ulicach:

Bogusławskiego ,ul. Małachowskiego, ul. Strażacka, ul. Braci Nalazków, ul. 1 Maja, ul. Pukowca/Śląska, ul. Kupiecka, ul. Zwycięstwa, ul. Fabryczna, ul. Szybowcowa, ul. Bieli, ul. Partyzantów, ul. Zgrzebnioka/Cierpioła, ul. Góreckiego, ul. Rymera, ul. Górnośląska, ul. Sportowa, ul. Morcinka, ul. Mościckiego, ul. Głogowa, ul. Cystersów, ul. Stawowa, ul. Za Torem, ul. Kosmonautów, ul. Przemysłowa, ul. Sosnowa, ul. Staffa, ul. Gliwicka, ul. Okulickiego, ul. Sławików, ul. Szramka, ul. 3 Maja, ul. Chrobrego, ul. Kościuszki, ul. Wieniawskiego, ul. Kawalca/Waltera 5, ul. Hetmańska 7, ul. Gliwicka 52, ul. Kolejowa 38, ul. Zebrzydowicka 31, ul. Ogrodowskiego, ul. Poligonowa, ul. Lompy 13, ul. Astronautów 2, ul. Śniadeckiego 2, ul. Grażyńskiego 3, ul. Patriotów 1, ul. Kadetów 6, ul. Lompy 15, ul. Wazów 2, ul. Lompy 1, ul. Bogusławskiego 18, ul. Patriotów 3, ul. Lompy 9.

Bezpieczeństwo dzieci na placach zabaw zależy od właściwie dobranego sprzętu, jego stanu technicznego oraz zapewnienia regularnych kontroli przez administratora.  

Jeżeli stan techniczny urządzeń na placu zabaw w Twojej okolicy budzi wątpliwości, poinformuj nas o tym, a straznicy sprawdzą zgłoszenie i o nieprawidłowościach powiadomią administratora. Wszelkie uszkodzenia można zgłaszać bezpośrednio do dyżurnego Straży Miejskiej w Rybniku pod tel. 986 lub 32 4227254 oraz przez e-mail: interwencja@sm.rybnik.pl.

Apelujemy o przestrzeganie regulaminu korzystania z urządzeń na placach zabaw oraz o reagowanie na zachowania użytkowników, które mogą wpłynąć na niszczenie elementów wyposażenia.


Ilość kontroli posesji

19.09.2019 

Liczba zgłoszeń: 28
Ujawnione wykroczenia: 39
Liczba kontroli: 4

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

praca.jpg (127 KB)

Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 tematykaprelekcji.jpg (31 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

darmowa-pomoc-prawna.png (39 KB)

 

Przetwarzanie.jpg (106 KB)

  

  Segreguj Rybnik

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

 

Rybnik
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar