Zgłoś interwencję

Plac zabaw przyjazny dzieciom 2015

Strażnicy w dniach 19 - 21 maja 2015 r. przeprowadzili kontrole placów zabaw znajdujących się pod opieką Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku. Protokół pokontrolny przedstawiono administratorowi tych obiektów, a o usterkach mogących wpływać na bezpieczeństwo bawiących się na tych placach zabaw dzieci, informowaliśmy niezwłocznie osobę wytypowaną przez Zarząd Zieleni Miejskiej.
Do najczęstszych usterek urządzeń zainstalowanych na placach zabaw należały:
Braki zaślepek śrub mocujących, luźne poręcze, popękane daszki urządzeń, popękane osłony, liczne napisy ( również wulgarne ), uszkodzone siedziska.
Wśród placów zabaw wytypowanych do kontroli należały urządzenia zlokalizowane przy ul:
Bogusławskiego - Park Osiedlowy, ul. Małachowskiego, ul. Strażackiej, ul. Braci Nalazków, ul. 1 Maja - Park Górnika, ul. Pukowca, ul. Kupiecka, ul. Zwycięstwa, ul. Fabryczna, ul. Szybowcowa, ul. T. Bieli, ul. Hotelowa, ul. Partyzantów, ul. Chwałowicka - Park Kozie Góry, ul. Góreckiego, ul. Rymera - Park Czempiela, ul. Górnośląska, ul. Sportowa, ul. G. Morcinka, ul. Mościckiego Park Pod Lipami, ul. Głogowa, ul. Łączna, ul. Stawowa, ul. Za Torem, ul. Kosmonautów, ul. Przemysłowa, ul. Sosnowa, ul. Staffa, ul. Gliwicka, ul. Sławików, ul. Ks. Szramka, ul. 3 Maja - Park Bukówka, ul. Chrobrego, ul. Kościuszki, ul. Wieniawskiego, ul. Podleśna, ul. Rudzka.

Ilość kontroli posesji

24.06.2019 

Liczba zgłoszeń: 30
Ujawnione wykroczenia: 27
Liczba kontroli: 7

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

praca.jpg (127 KB)

Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 tematykaprelekcji.jpg (31 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

darmowa-pomoc-prawna.png (39 KB)

rodo.jpg (6 KB)

  

  Segreguj Rybnik

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

 

Rybnik
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar