Zgłoś interwencję

Pamiętajmy o wystawianiu cen towarów !

Wszystkim osobom trudniącym się handlem w naszym mieście przypominamy o obowiązku uwidaczniania cen towarów i usług.

Na obowiązujące przepisy powinni zwrócić uwagę przede wszystkim osoby handlujące na targowiskach oraz festynach, jarmarkach, czy odpustach, gdyż konsekwencje finansowe mogą być bardzo dotkliwe.

 

W związku z tym przedstawiamy najważniejsze przepisy obowiązujące w tym zakresie:

W miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru ( usługi ) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen.

Cenę oraz cenę jednostkową uwidacznia się w szczególności:

  • na wywieszce
  • w cenniku
  • w katalogu
  • na obwolucie
  • w postaci nadruku lub napisu na towarze lub opakowaniu

Cena jednostkowa dotyczy odpowiednio ceny za:

  • litr lub metr sześcienny
  • kilogram lub tonę
  • metr
  • metr kwadratowy
  • sztukę

Jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków dotyczących uwidaczniania cen, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20.000 zł.

Jeżeli przedsiębiorca nie wykonał tego obowiązku co najmniej trzykrotnie w okresie 12 miesięcy licząc od dnia, w którym stwierdzono naruszenie tych obowiązków po raz pierwszy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 40.000 zł.

W przypadku ujawnienia przez strażników tego typu nieprawidłowości, sporządzona przez funkcjonariuszy dokumentacja, zostaje przekazana do Inspekcji Handlowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdj.:www.lifemanagerka.pl


Ilość kontroli posesji

15.10.2018  

Liczba zgłoszeń: 29
Ujawnione wykroczenia: 16
Liczba kontroli: 9

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

Tematyka prelekcji 
 prel.jpg (104 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

  Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 

Bezpłatna pomoc prawna

RODO

  Segreguj Rybnik

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

Rybek z Rybnika

Rybnik
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar