Zgłoś interwencję

Pamiętajmy o wystawianiu cen towarów !

Wszystkim osobom trudniącym się handlem w naszym mieście przypominamy o obowiązku uwidaczniania cen towarów i usług.

Na obowiązujące przepisy powinni zwrócić uwagę przede wszystkim osoby handlujące na targowiskach oraz festynach, jarmarkach, czy odpustach, gdyż konsekwencje finansowe mogą być bardzo dotkliwe.

 

W związku z tym przedstawiamy najważniejsze przepisy obowiązujące w tym zakresie:

W miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru ( usługi ) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen.

Cenę oraz cenę jednostkową uwidacznia się w szczególności:

  • na wywieszce
  • w cenniku
  • w katalogu
  • na obwolucie
  • w postaci nadruku lub napisu na towarze lub opakowaniu

Cena jednostkowa dotyczy odpowiednio ceny za:

  • litr lub metr sześcienny
  • kilogram lub tonę
  • metr
  • metr kwadratowy
  • sztukę

Jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków dotyczących uwidaczniania cen, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20.000 zł.

Jeżeli przedsiębiorca nie wykonał tego obowiązku co najmniej trzykrotnie w okresie 12 miesięcy licząc od dnia, w którym stwierdzono naruszenie tych obowiązków po raz pierwszy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 40.000 zł.

W przypadku ujawnienia przez strażników tego typu nieprawidłowości, sporządzona przez funkcjonariuszy dokumentacja, zostaje przekazana do Inspekcji Handlowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdj.:www.lifemanagerka.pl


Ilość kontroli posesji

17.01.2019  

Liczba zgłoszeń: 32
Ujawnione wykroczenia: 22
Liczba kontroli: 27

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

 

Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 tematykaprelekcji.jpg (31 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

darmowa-pomoc-prawna.png (39 KB)

rodo.jpg (6 KB)

  

  Segreguj Rybnik

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

 

Rybnik
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar