Zgłoś interwencję

Osoba bezdomna odmówiła przyjęcia pomocy.

Patrol straży miejskiej interweniował na ul. Zebrzydowickiej, gdzie zdaniem osoby zgłaszającej, w stronę lasu, poszedł nietrzeźwy mężczyzna. Osoba ta zdaniem zgłaszającego regularnie pojawia się we wskazanym miejscu.

Po przyjęciu zgłoszenia strażnicy podjęli interwencję. Okazało się, że chodzi o znane nie tylko naszym funkcjonariuszom miejsce, ale i wszystkim służbom, które mają do czynienia z osobami bezdomnymi.

W namiocie strażnicy odnaleźli mężczyznę, który oświadczył, że nie potrzebuje żadnej pomocy.

Stwierdził, że na drugi dzień uda się do schroniska dla osób bezdomnych.

Kolejne zgłoszenie dotyczyło mężczyzny, który miał leżeć przy ul. Raciborskiej. Osoba ta znajdowała się pod lekkim wpływem alkoholu. Po sprawdzeniu stanu zdrowia mężczyzny przez zespół pogotowia ratunkowego, strażnicy przewieźli go do miejsca zamieszkania i oddali pod opiekę osobie najbliższej.

Do szpitala trafił natomiast mężczyzna, którego na ul. Budowlanych zauważył przypadkowy przechodzień. Gdy strażnicy dojechali na miejsce, okazało się, że znajduje się on pod wpływem nieznanych środków odurzających. Wezwane na miejsce pogotowie ratunkowe zabrało mężczyznę do szpitala.


Ilość kontroli posesji

02.07.2020r.  

Liczba zgłoszeń: 24
Ujawnione wykroczenia: 31
Liczba kontroli: 8

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

praca.jpg (127 KB)

Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 tematykaprelekcji.jpg (31 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

darmowa-pomoc-prawna.png (39 KB)

 

Przetwarzanie.jpg (106 KB)

  

  Segreguj Rybnik

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar