Zgłoś interwencję

Nietrzeźwy mężczyzna z myślami samobójczymi trafił do szpitala

2 mandaty, 3 pouczenia i 1 osoba w szpitalu, taki był bilans wczorajszych interwencji związanych z osobami nietrzeźwymi. Dyżurny Straży Miejskiej w Rybniku minionej doby przyjął 7 zgłoszeń z całego miasta, dotyczących spożywania alkoholu w miejscach zabronionych przez ustawę .

Jeden z mężczyzn, będący w stanie upojenia alkoholowego skarżył się na silny ból brzucha. Przejawiał również myśli samobójcze powtarzając, że rzuci się pod samochód. Zdarzenie to miało miejsce na ul. Skłodowskiej w Rybniku. Strażnicy, którzy podejmowali interwencję, wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe, które zabrało mężczyznę do szpitala.

Przypominamy, że zabrania się spożywania alkoholu:

  • na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich;
  • na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników;
  • w miejscach i czasie masowych zgromadzeń;
  • w środkach i obiektach komunikacji publicznej, z wyjątkiem wagonów restauracyjnych i bufetów w pociągach, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa
  • na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów

Ilość kontroli posesji

18.09.2018 

Liczba zgłoszeń: 35
Ujawnione wykroczenia: 27
Liczba kontroli: 15

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

Tematyka prelekcji 
 prel.jpg (104 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

  Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 

Bezpłatna pomoc prawna

RODO

  Segreguj Rybnik

 Ostrzeżenia

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

Rybek z Rybnika

Rybnik
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar