Zgłoś interwencję

Nietrzeźwy mężczyzna z myślami samobójczymi trafił do szpitala

2 mandaty, 3 pouczenia i 1 osoba w szpitalu, taki był bilans wczorajszych interwencji związanych z osobami nietrzeźwymi. Dyżurny Straży Miejskiej w Rybniku minionej doby przyjął 7 zgłoszeń z całego miasta, dotyczących spożywania alkoholu w miejscach zabronionych przez ustawę .

Jeden z mężczyzn, będący w stanie upojenia alkoholowego skarżył się na silny ból brzucha. Przejawiał również myśli samobójcze powtarzając, że rzuci się pod samochód. Zdarzenie to miało miejsce na ul. Skłodowskiej w Rybniku. Strażnicy, którzy podejmowali interwencję, wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe, które zabrało mężczyznę do szpitala.

Przypominamy, że zabrania się spożywania alkoholu:

  • na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich;
  • na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników;
  • w miejscach i czasie masowych zgromadzeń;
  • w środkach i obiektach komunikacji publicznej, z wyjątkiem wagonów restauracyjnych i bufetów w pociągach, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa
  • na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów

Ilość kontroli posesji

19.09.2019 

Liczba zgłoszeń: 28
Ujawnione wykroczenia: 39
Liczba kontroli: 4

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

praca.jpg (127 KB)

Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 tematykaprelekcji.jpg (31 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

darmowa-pomoc-prawna.png (39 KB)

 

Przetwarzanie.jpg (106 KB)

  

  Segreguj Rybnik

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

 

Rybnik
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar