Zgłoś interwencję

Miniony weekend obfitował w zgłoszenia związane z nocnym imprezowaniem.

Po zgłoszeniu operatora monitoringu, patrol straży miejskiej interweniował na terenie skweru im. Henryka Wieniawskiego w Rybniku. Właśnie tam grupa osób wspinała się na pomnik braci Szafranków i zrywała tulipany ze znajdującego się tuż obok skweru.

Strażnicy ujęli 3 osoby nieletnie, które zostały przekazane patrolowi policji.

Wśród imprezowiczów znajdowała się również osoba, która będąc pod silnym wpływem alkoholu podczas podejmowanej interwencji, stawała się coraz bardziej agresywna i swym zachowaniem stwarzała dla samej siebie duże niebezpieczeństwo, więc została odwieziona do izby wytrzeźwień.

W miniony weekend operatorzy monitoringu przekazali patrolom do realizacji aż 19 zgłoszeń. Dotyczyły one przede wszystkim: spożywania alkoholu w miejscach publicznych, zakłócania ciszy, spokoju i porządku publicznego, zaśmiecania lub zanieczyszczania miejsc publicznych oraz osób nietrzeźwych.

 

Operatorzy monitoringu kilkukrotnie używali zainstalowanych w pasażu przy ul. Reja głośników, upominając o zakazie oddawania potrzeb fizjologicznych na ściany pobliskich budynków.

Nasi funkcjonariusze podejmowali również interwencje związane z osobami bezdomnymi, które swą obecnością uniemożliwiały dostęp do toalet, parkingu wielopoziomowego, czy pomieszczeń, w których zainstalowane zostały bankomaty.

W wyniku interwencji przeprowadzonych w stosunku do osób znajdujących się pod wpływem alkoholu, strażnicy przewieźli do izby wytrzeźwień 4 osoby, 3 przekazali Policji a 2 pod opiekę osobom najbliższym.

W miniony weekend dyżurny Straży Miejskiej w Rybniku przyjął ponad 50 zgłoszeń, większość z nich dotyczyła osób nietrzeźwych i skutków ich działań.

Były to min. zgłoszenia dotyczące spożywania alkoholu przy kaplicy cmentarnej, sklepach spożywczych, na Kampusie, w pasażu, czy w pobliżu szkoły.


Ilość kontroli posesji

24-26.09.2021r.  

Liczba zgłoszeń: 69
Ujawnione wykroczenia: 47
Liczba kontroli: 38

 

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

praca.jpg (127 KB)

Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 tematykaprelekcji.jpg (31 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

darmowa-pomoc-prawna.png (39 KB)

deklaracjadost.jpg (80 KB)

Przetwarzanie.jpg (106 KB)

gus.jpg (8 KB)

    Segreguj Rybnik

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar