Zgłoś interwencję

Kontrole targowisk ze Służbą Celną

Straż Miejska w Rybniku zacieśniła współpracę ze Służbą Celną w zakresie kontroli targowiska miejskiego przy ul. Hallera w Rybniku. Współdziałanie w tym zakresie dotyczy działań prewencyjnych oraz działań zmierzających do ukrócenia procederu handlu substancjami i produktami zabronionymi.
Tego typu kontrole prowadzone będą systematycznie, a pierwsza tego typu akcja miała miejsce 13 maja 2015 r. Brali w niej udział funkcjonariusze Straży Miejskiej w Rybniku oraz funkcjonariusze Służby Celnej.
W tym dniu strażnicy nie ujawnili nieprawidłowości związanych z handlem zakazanym towarem tzn. min. wyrobami tytoniowymi bez znaku akcyzy oraz pochodzącymi z nielegalnego źródła.
Strażnicy ujawnili natomiast jedno wykroczenie polegające na prowadzeniu sprzedaży na terenie gminy poza miejscem do tego wyznaczonym.
Ponad to strażnicy sprawdzają, czy sprzedający oznakował miejsce prowadzenia handlu poprzez: imię, nazwisko lub nazwę podmiotu, siedzibę lub miejsce zamieszkania, w przypadku podmiotów gospodarczych zwięzłe określenie przedmiotu działalności, numer ewidencyjny oraz nazwę urzędu, który dokonał wpisu do ewidencji, w przypadku producentów rolnych imię i nazwisko lub nazwę podmiotu i adres.
Sprawdzamy, czy osoba wykonująca działalność gospodarczą dokonała zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej oraz czy używa przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej bez wymaganych dowodów tej kontroli lub niespełniających wymagań.

Ilość kontroli posesji

04.08.2020r.  

Liczba zgłoszeń: 15
Ujawnione wykroczenia: 8
Liczba kontroli: 4

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

praca.jpg (127 KB)

Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 tematykaprelekcji.jpg (31 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

darmowa-pomoc-prawna.png (39 KB)

 

Przetwarzanie.jpg (106 KB)

  

  Segreguj Rybnik

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar