Zgłoś interwencję

Eko patrol Straży Miejskiej w Rybniku

Musimy kategorycznie powiedzieć nie dla spalania odpadów. Podkreślamy, że nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla osób, które termicznie przekształcają odpady.

Eko patrol został stworzony w celu realizacji najważniejszych zadań związanych z ekologią w naszym mieście. Patrol ten będzie miał za zadanie realizację zadań związanych wyłącznie z problemami związanymi z dbaniem o środowisko w którym żyjemy.

Eko patrol Straży Miejskiej w Rybniku

Czym się zajmuje ?

Pierwszy Eko patrol straży miejskiej wyjechał na ulice naszego miasta 14 listopada 2016 r.

Do jego zadań będzie należało:

  • Sprawdzenie czym palimy w piecach
  • Czy prowadzimy właściwą gospodarkę odpadami stałymi i ciekłymi
  • Pobieranie próbek popiołu
  • Uświadamianie właścicielom jak ważna jest termomodernizacja budynków mieszkalnych poprzez wykorzystanie kamery termowizyjnej

Dlaczego Eko patrol ?

Musimy kategorycznie powiedzieć nie dla spalania odpadów. Podkreślamy, że nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla osób, które termicznie przekształcają odpady.

Eko patrol został stworzony w celu realizacji najważniejszych zadań związanych z ekologią w naszym mieście. Patrol ten będzie miał za zadanie realizację zadań związanych wyłącznie z problemami związanymi z dbaniem o środowisko w którym żyjemy.

Dotychczas zarówno dzielnicowi, jak i patrole interwencyjne, reagowały na wszelkie nieprawidłowości związane z nieprawidłowym postojem pojazdów, zakłócaniem ciszy nocnej, spokoju i porządku publicznego, kontrolami posesji i sprawdzaniem, czym palono w piecach.

Od poniedziałku te zadania zostały w pewnym stopniu rozgraniczone. 
Nie oznacza to oczywiście, że przejeżdżając obok potrzebującego pomocy człowieka, Eko patrol nie podejmie interwencji. Chodzi tu raczej o przyznanie priorytetów w wyznaczaniu zadań.

Skład Eko patrolu

W skład Eko patrolu będą wchodzili dzielnicowi, którzy mają już olbrzymie doświadczenia w zakresie kontroli nieruchomości oraz podejmowaniu interwencji związanych z szeroko rozumiana ekologią. Te osoby stale podnoszą swoje kwalifikacje, biorąc udział w licznych szkoleniach z zakresu ochrony środowiska.

Aktualnie w Straży Miejskiej w Rybniku pracuje 6 dzielnicowych, którzy będą pełnili służbę w Eko patrolu na zmianę.

Samochód

Do realizacji zadań Eko patrolu został przystosowany jeden z naszych pojazdów, na drzwiach którego będzie zamieszczone logo.


Ilość kontroli posesji

16.10.2018  

Liczba zgłoszeń: 38
Ujawnione wykroczenia: 14
Liczba kontroli: 10

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

Tematyka prelekcji 
 prel.jpg (104 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

  Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 

Bezpłatna pomoc prawna

RODO

  Segreguj Rybnik

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

Rybek z Rybnika

Rybnik
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar