Zgłoś interwencję

Dzikie wysypiska. Dlaczego wciąż powstają?

W myśl obowiązujących przepisów każda nieruchomość musi zostać wyposażona w pojemniki na odpady stałe, a co więcej, wszyscy jesteśmy zobowiązani do selektywnej zbiórki odpadów.

W zeszłym roku nasi dzielnicowi ujawnili i doprowadzili do uprzątnięcia 74 dzikie wysypiska śmieci, w tym roku jest ich już 24. Najczęściej powstają one tam, gdzie osoby wyrzucające odpady mają poczucie, że są bezkarni, że nikt ich nie widzi.

Przydrożne rowy, tereny garaży, zagajniki, zaniedbane działki, to tylko niektóre miejsca, gdzie najczęściej powstają dzikie wysypiska śmieci.

Co zrobić ze starym tapczanem, czy nikomu niepotrzebnymi już meblami? Nic prostszego. Wystarczy sprawdzić, kiedy w naszym rejonie będą odbierane odpady wielkogabarytowe, wystawić przed dom i po sprawie. Odpady zostaną odebrane przez wyznaczoną w do tego celu firmę.

Istnieje jeszcze inne rozwiązanie. W naszym mieście funkcjonuje PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie można wywieźć i bezpłatnie oddać min. odpady budowlane.

Lokalizacja punktów oraz godziny otwarcia:

 • ul. O. Kolberga 65 
  poniedziałek-piątek 15.00 - 19.00
  sobota 7.00-14.00
 • ul. Przemysłowa 35
  wtorek, czwartek 7.00 - 16.00
  sobota 7.00-14:00

Rodzaje przyjmowanych odpadów:

 • segregowane odpady komunalne (papier, szkło, metale, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne),
 • odpady zielone,
 • zużyte opony (z wyjątkiem opon z pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego i urządzeń przemysłowych),
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z samodzielnie prowadzonych remontów w gospodarstwach domowych w ilości 0,5 tony na nieruchomość na rok w szczególności odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz cegielniany, odpady z materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowa papa oraz materiały izolacyjne.

Przypomnijmy, osobą odpowiedzialną za uprzątnięcie terenu nieruchomości jest właściciel. Jeśli uda się ustalić sprawcę zaśmiecenia terenu, wówczas jest on pociągany do odpowiedzialności i oprócz kary zobowiązany do uprzątnięcia wyrzuconych odpadów.

Wniosek nasuwa się sam. Jeśli drogi mieszkańcu załadowałeś już odpady do swojego samochodu i masz zamiar je wywieźć do lasu, sprawdź czy nie będzie bliżej do jednego z 2 wyznaczonych w Rybniku punktów odbioru odpadów!

Spoglądając szerzej na problem zaśmiecania i zanieczyszczania, to nasi funkcjonariusze podjęli tylko w tym roku 247 interwencje, ukarano grzywną 66 sprawców wykroczeń a 181 osób pouczono. Warto jednak wspomnieć, że osobą, która stworzyła dzikie wysypisko śmieci nie może liczyć na zastosowanie środka wychowawczego w postaci pouczenia.


Ilość kontroli posesji

11.12.2019  

Liczba zgłoszeń: 37
Ujawnione wykroczenia: 20
Liczba kontroli: 5

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

praca.jpg (127 KB)

Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 tematykaprelekcji.jpg (31 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

darmowa-pomoc-prawna.png (39 KB)

 

Przetwarzanie.jpg (106 KB)

  

  Segreguj Rybnik

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar