Zgłoś interwencję

Co zrobić, by nie wywabiać dzikich zwierząt z ich naturalnego środowiska?

Zima nadchodzi coraz szybciej, więc jak co roku, w miejscach zamieszkiwanych przez ludzi, w pobliżu lasów, zaczną pojawiać się dzikie zwierzęta.
Co robić by nie wywabiać dzikich zwierząt z ich naturalnego środowiska, oraz jak postępować w przypadku napotkania dzikiej zwierzyny?

 

Co zrobić, by nie wywabiać dzikich zwierząt z ich naturalnego środowiska?

Nie dokarmiać dzikich zwierząt:
- Zabezpieczyć kosze na odpady
- Usunąć śmieci i odpady wokół posesji
- Nie wyrzucać odpadów organicznych (trawa z pielenia, liście, pozostałości z przydomowych ogrodów, resztek jedzenia) poza ogrodzone tereny posesji

Nigdy nie należy:
- Podchodzić do dzikich zwierząt
- Chwytać dzikich zwierząt
- Zaganiać zwierząt do miejsc pozbawiających ich możliwości ucieczki

Pamiętaj, że wykaszanie ugorów sprawi, że dzikie zwierzęta będą szukały schronienia w lesie, a nie na Twojej działce!

Straż Miejska w Rybniku dysponuje dwoma rodzajami urządzeń do odstraszania dzikich zwierząt ( armatka hukowa i urządzenia emitujące ultradźwięki ), które bezpłatnie wypożyczamy mieszkańcom Rybnika.

W przypadku napotkania dzikich zwierząt poza ich naturalnym środowiskiem, należy o tym fakcie powiadomić:
- Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel: 32 422 10 00
- Straż Miejską w Rybniku tel: 986


Ilość kontroli posesji

15.10.2018  

Liczba zgłoszeń: 29
Ujawnione wykroczenia: 16
Liczba kontroli: 9

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

Tematyka prelekcji 
 prel.jpg (104 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

  Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 

Bezpłatna pomoc prawna

RODO

  Segreguj Rybnik

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

Rybek z Rybnika

Rybnik
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar