Zgłoś interwencję

Co zrobić, by nie wywabiać dzikich zwierząt z ich naturalnego środowiska?

Zima nadchodzi coraz szybciej, więc jak co roku, w miejscach zamieszkiwanych przez ludzi, w pobliżu lasów, zaczną pojawiać się dzikie zwierzęta.
Co robić by nie wywabiać dzikich zwierząt z ich naturalnego środowiska, oraz jak postępować w przypadku napotkania dzikiej zwierzyny? Te informacje znajdziecie Państwo na przygotowanych przez nas plakatach, które już niebawem zostaną rozwieszone we wszystkich dzielnicach naszego miasta.

 

Co zrobić, by nie wywabiać dzikich zwierząt z ich naturalnego środowiska?

Nie dokarmiać dzikich zwierząt:
- Zabezpieczyć kosze na odpady
- Usunąć śmieci i odpady wokół posesji
- Nie wyrzucać odpadów organicznych (trawa z pielenia, liście, pozostałości z przydomowych ogrodów, resztek jedzenia) poza ogrodzone tereny posesji

Nigdy nie należy:
- Podchodzić do dzikich zwierząt
- Chwytać dzikich zwierząt
- Zaganiać zwierząt do miejsc pozbawiających ich możliwości ucieczki

Pamiętaj, że wykaszanie ugorów sprawi, że dzikie zwierzęta będą szukały schronienia w lesie, a nie na Twojej działce!

Straż Miejska w Rybniku dysponuje dwoma rodzajami urządzeń do odstraszania dzikich zwierząt ( armatka hukowa i urządzenia emitujące ultradźwięki ), które bezpłatnie wypożyczamy mieszkańcom Rybnika.

W przypadku napotkania dzikich zwierząt poza ich naturalnym środowiskiem, należy o tym fakcie powiadomić:
- Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel: 32 422 10 00
- Straż Miejską w Rybniku tel: 986


Ilość kontroli posesji

14.12.2017

Liczba zgłoszeń: 28
Ujawnione wykroczenia: 24
Liczba kontroli: 20

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

Tematyka prelekcji 
 prel.jpg (104 KB)

 

 

 Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

  Segreguj Rybnik

 Ostrzeżenia

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

Rybek z Rybnika

Rybnik
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar