Zgłoś interwencję

Akcja "Zima" 2015

Rozpoczęta od 01 listopada 2014 do 28 lutego 2015 r. akcja „Zima 2015", przeprowadzona została na czterech płaszczyznach:1) Monitorowanie miejsc bytowania osób bezdomnych:- strażnicy objęli stałym nadzorem 57 takich miejsc,- przeprowadzono 160 kontroli tych miejsc, w tym 62 kontrole wspólnie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,- 4 osoby bezdomne (mężczyźni) skorzystały z pomocy i zostały przewiezione do Ośrodka Brata Alberta w Przegędzy, a 1 osoba bezdomna (kobieta) została przewieziona do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rybniku przy ul. Chrobrego.2) Zbieranie od mieszkańców Rybnika zużytej odzieży i rozdawanie jej podczas prowadzonego przez strażników objazdu po miejscach przebywania osób bezdomnych.3) Przyjmowanie przez dyżurnego Straży Miejskiej zgłoszeń o oblodzonej jezdni (93 zgłoszenia) oraz oblodzonych chodnikach (36 zgłoszeń) i podejmowaniu działań zmierzających do zobowiązania właściciela/administratora terenu do usunięcia zagrożenia. W przypadku dróg zadanie w całości zostało przekazane do realizacji Rybnickim Służbom Komunalnym, natomiast w przypadku chodników, to 20 zgłoszeń przekazano do realizacji RSK (teren miejski), a w 11 przypadkach zobowiązano właścicieli posesji do uprzątnięcia zagrożenia, 5 zgłoszeń nie potwierdziło się. 4) Podjęciu działań prewencyjnych polegających na informowaniu mieszkańców o obowiązku odśnieżania chodników przylegających do ich posesji oraz usuwaniu nawisów śnieżnych - działania podjęto w dzielnicach:

 Maroko Nowiny,


 Niedobczyce,


 Boguszowice Stare,


Smolna,


 Ligota - Ligocka Kuźnia.


W ww. okresie strażnicy skontrolowali również 239 posesji - między innymi w zakresie gospodarki odpadami i termicznego przekształcania odpadów w przydomowych piecach CO.
 

Ilość kontroli posesji

19.07.2018 

Liczba zgłoszeń: 26
Ujawnione wykroczenia: 34
Liczba kontroli: 16

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

Tematyka prelekcji 
 prel.jpg (104 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

  Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 

Bezpłatna pomoc prawna

RODO

  Segreguj Rybnik

 Ostrzeżenia

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

Rybek z Rybnika

Rybnik
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar