Zgłoś interwencję

Akcja "Zima" 2015

Rozpoczęta od 01 listopada 2014 do 28 lutego 2015 r. akcja „Zima 2015", przeprowadzona została na czterech płaszczyznach:1) Monitorowanie miejsc bytowania osób bezdomnych:- strażnicy objęli stałym nadzorem 57 takich miejsc,- przeprowadzono 160 kontroli tych miejsc, w tym 62 kontrole wspólnie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,- 4 osoby bezdomne (mężczyźni) skorzystały z pomocy i zostały przewiezione do Ośrodka Brata Alberta w Przegędzy, a 1 osoba bezdomna (kobieta) została przewieziona do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rybniku przy ul. Chrobrego.2) Zbieranie od mieszkańców Rybnika zużytej odzieży i rozdawanie jej podczas prowadzonego przez strażników objazdu po miejscach przebywania osób bezdomnych.3) Przyjmowanie przez dyżurnego Straży Miejskiej zgłoszeń o oblodzonej jezdni (93 zgłoszenia) oraz oblodzonych chodnikach (36 zgłoszeń) i podejmowaniu działań zmierzających do zobowiązania właściciela/administratora terenu do usunięcia zagrożenia. W przypadku dróg zadanie w całości zostało przekazane do realizacji Rybnickim Służbom Komunalnym, natomiast w przypadku chodników, to 20 zgłoszeń przekazano do realizacji RSK (teren miejski), a w 11 przypadkach zobowiązano właścicieli posesji do uprzątnięcia zagrożenia, 5 zgłoszeń nie potwierdziło się. 4) Podjęciu działań prewencyjnych polegających na informowaniu mieszkańców o obowiązku odśnieżania chodników przylegających do ich posesji oraz usuwaniu nawisów śnieżnych - działania podjęto w dzielnicach:

 Maroko Nowiny,


 Niedobczyce,


 Boguszowice Stare,


Smolna,


 Ligota - Ligocka Kuźnia.


W ww. okresie strażnicy skontrolowali również 239 posesji - między innymi w zakresie gospodarki odpadami i termicznego przekształcania odpadów w przydomowych piecach CO.
 

Ilość kontroli posesji

19.10.2017

Liczba zgłoszeń: 27
Ujawnione wykroczenia: 11
Liczba kontroli: 15

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

Tematyka prelekcji 
 prel.jpg (104 KB)

 

top-logo.png (5 KB)

 Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

  Segreguj Rybnik

 Ostrzeżenia

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

Rybek z Rybnika

Rybnik
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar