Zgłoś interwencję

19 osób wylegitymowanych za spożywanie alkoholu.

Pogodny i ciepły weekend odnalazł swe odzwierciedlenie w kategorii zgłoszeń, które przyjmowali dyżurni Straży Miejskiej w Rybniku.

Od piątku do niedzieli przyjęliśmy aż 22 zgłoszenia dotyczące spożywania alkoholu w miejscach publicznych

Przypomnijmy, Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych wprowadziła zmiany, dotyczące zakazu spożywania alkoholu o wszystkie miejsca publiczne.

Obecnie zapis ten brzmi: „Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów”.

 

W wyniku przyjętych zgłoszeń i interwencji własnych funkcjonariuszy, do izby wytrzeźwień trafiły 3 osoby. Strażnicy nałożyli 9 mandatów karnych i pouczyli 10 osób.

Najwięcej zgłoszeń otrzymaliśmy ze Śródmieścia, były także zgłoszenia z dzielnicy Maroko Nowiny, Rybnik Północ oraz Niedobczyc.


Ilość kontroli posesji

17.01.2019  

Liczba zgłoszeń: 32
Ujawnione wykroczenia: 22
Liczba kontroli: 27

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

 

Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 tematykaprelekcji.jpg (31 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

darmowa-pomoc-prawna.png (39 KB)

rodo.jpg (6 KB)

  

  Segreguj Rybnik

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

 

Rybnik
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar