Zgłoś interwencję

1000 zł kary za spalanie mułu.

Niestety wciąż niewiele osób bierze sobie do serca zapisy uchwały antysmogowej. Jedynie w tym roku nasi funkcjonariusze ujawnili 9 przypadków spalania substancji zabronionych wymienionych w uchwale takich jak muły czy flotokoncentraty.
Warto wspomnieć, że grzywny nakładane przez sąd ostatnimi czasy są o wiele wyższe, a niżeli maksymalne mandaty, jakie mogą nałożyć funkcjonariusze za termiczne przekształcanie odpadów.

Strażnicy miejscy wciąż nie mają uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za spalanie węgla brunatnego, flotokoncentratów a także biomasy stałej w wilgotności przekraczającej 20%., więc w każdym przypadku, kiedy ujawnimy tego typu wykroczenie, kierujemy przeciw sprawcy wniosek o ukaranie do sądu.

Ostatnio Sąd Rejonowy w Rybniku uznał mieszkańca Rybnika za winnego i wymierzył mu karę grzywny w wysokości 1000 zł. za spalanie mułu w piecu centralnego ogrzewania.

Warto wspomnieć, że mężczyzna będzie musiał dodatkowo ponieść koszty postępowania sądowego w kwocie 150 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

zdj: www.rybnik.sr.gov.pl


Ilość kontroli posesji

15.10.2018  

Liczba zgłoszeń: 29
Ujawnione wykroczenia: 16
Liczba kontroli: 9

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

Tematyka prelekcji 
 prel.jpg (104 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

  Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 

Bezpłatna pomoc prawna

RODO

  Segreguj Rybnik

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

Rybek z Rybnika

Rybnik
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar