Zgłoś interwencję

1000 zł kary za spalanie mułu.

Niestety wciąż niewiele osób bierze sobie do serca zapisy uchwały antysmogowej. Jedynie w tym roku nasi funkcjonariusze ujawnili 9 przypadków spalania substancji zabronionych wymienionych w uchwale takich jak muły czy flotokoncentraty.
Warto wspomnieć, że grzywny nakładane przez sąd ostatnimi czasy są o wiele wyższe, a niżeli maksymalne mandaty, jakie mogą nałożyć funkcjonariusze za termiczne przekształcanie odpadów.

Strażnicy miejscy wciąż nie mają uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za spalanie węgla brunatnego, flotokoncentratów a także biomasy stałej w wilgotności przekraczającej 20%., więc w każdym przypadku, kiedy ujawnimy tego typu wykroczenie, kierujemy przeciw sprawcy wniosek o ukaranie do sądu.

Ostatnio Sąd Rejonowy w Rybniku uznał mieszkańca Rybnika za winnego i wymierzył mu karę grzywny w wysokości 1000 zł. za spalanie mułu w piecu centralnego ogrzewania.

Warto wspomnieć, że mężczyzna będzie musiał dodatkowo ponieść koszty postępowania sądowego w kwocie 150 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

zdj: www.rybnik.sr.gov.pl


Ilość kontroli posesji

11.12.2019  

Liczba zgłoszeń: 37
Ujawnione wykroczenia: 20
Liczba kontroli: 5

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

praca.jpg (127 KB)

Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 tematykaprelekcji.jpg (31 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

darmowa-pomoc-prawna.png (39 KB)

 

Przetwarzanie.jpg (106 KB)

  

  Segreguj Rybnik

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar